Tỉnh Sơn La tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động điều tra của cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Thứ tư, 26/05/2021 15:26

Thực hiện Kế hoạch số 996/KH-BCĐ ngày 12/3/2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổ chức kiểm tra, giám sát việc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021; Công văn số 1646/BNV-Ban Chỉ đạo ngày 19/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn một số nội dung Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Ngày 27/4/2021, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính tỉnh ban hành Kế hoạch số 26/KH-BCĐ về tổ chức kiểm tra, giám sát việc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021; thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát các hoạt động điều tra của cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Gia-Lai-tdt-kt1.jpg

Ảnh minh họa

Từ ngày 04/5 đến ngày 05/5/2021, Đoàn kiểm tra, giám sát đã kiểm tra, giám sát tại các huyện: Vân Hồ, Mộc Châu, Yên Châu, Mai Sơn. Qua kiểm tra, Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính các huyện đã ban hành trên 30 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính huyện năm 2021 kịp thời, đảm bảo theo quy định. Đến ngày 28/4/2021, 160/160 đơn vị hành chính trên địa bàn 04 huyện đã hoàn thành việc kê khai phiếu theo quy định, đảm bảo đúng tiến độ. Phiếu cung cấp thông tin của các cơ quan, đơn vị cơ bản đầy đủ, chính xác, đảm bảo tính logic của các thông tin, kịp thời theo đúng tiến độ quy định của cuộc điều tra.

Tuy nhiên, trong quá trình thu thập thông tin, các cơ quan, đơn vị đã gặp một số khó khăn như: Văn bản quy định và hướng dẫn việc kê khai phiếu điều tra ở một số nội dung còn chung chung, thay đổi, bổ sung nhiều; Giám sát viên cấp huyện và công chức các đơn vị khi được giao khai phiếu không có chuyên môn về nghiệp vụ, chưa nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo Trung ương trong quá trình kê khai phiếu, chưa phối hợp với các bộ phận liên quan trong cơ quan, đơn vị để lấy thông tin; Việc triển khai thực hiện điều tra kinh tế diễn ra trong điều kiện các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đều tập trung thực hiện nhiệm vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND các cấp, nên ảnh hưởng không ít đến tiến độ thời gian, nội dung kê của các đơn vị.

Căn cứ kết quả kiểm tra, Ban chỉ đạo tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm tra, giám sát đảm bảo kịp thời./.

 

Nguồn: https://sonoivu.sonla.gov.vn/
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top