Tình hình triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của Bộ TT&TT

Thứ ba, 10/01/2012 15:37

Chiều ngày 10/01/2011, tại 18 Nguyễn Du – Hà Nội, Vụ Khoa học và Công nghệ đã báo cáo với Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng về Tình hình triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của Bộ TT&TT. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT và các thành viên Ban Chỉ đạo.

img

Thực hiện Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai Quyết định số 1061/QĐ-BTTTT ngày 31/7/2009 về việc ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008, trong thời gian qua Bộ TT&TT đã triển khai một số công việc với nội dung chủ yếu như sau: Triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho khối các cơ quan tham mưu Bộ và 24 đơn vị khác thuộc Bộ TT&TT. Quá trình triển khai được chia làm 03 giai đoạn (Giai đoạn 1: từ quý III/2009; Giai đoạn 2: từ quý I/2010; Giai đoạn 3: từ quý I/2011); triển khai nội dung phổ biến, hướng dẫn đến các đơn vị nhằm cung cấp cho các đơn vị những kiến thức, thông tin cơ bản về Hệ thống quản lý chất lượng ISO, những văn bản quy phạm pháp luật liên quan để các đơn vị được triển khai nhanh chóng, đúng quy định; Tổ chức mời Trung tâm Chứng nhận phù hợp đến giới thiệu về Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008; Hướng dẫn các đơn vị triển khai kế hoạch tổng thể của Bộ TT&TT…

Về kết quả thực hiện: Hiện nay đã có 02/24 đơn vị được cấp chứng nhận phù hợp TCVN ISO 9001:2008 (Cục Tần số Vô tuyến điện; Trường Cao đẳng Hữu nghị Việt -Hàn); 08/24 đơn vị đang triển khai và đã có những kết quả nhất định và phấn đấu hoàn thành giai đoạn đánh giá chứng nhận trong quý I/2012 để nộp hồ sơ xin cấp chứng nhận. Ngoài ra còn lại 14 đơn vị chưa tiến hành triển khai.

Theo đánh giá của Vụ Khoa học và Công nghệ, nhìn chung tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch tổng thể về Hệ thống QLCL tại Bộ TT&TT còn chậm. Ngoài những nguyên nhân khách quan (như thay đổi tổ chức đơn vị, thay đổi nhân sự, khó khăn về cơ sở vật chất) thì nguyên nhân chủ yếu là do các đơn vị chưa thực sự quan tâm, dành thời gian nghiên cứu, chỉ đạo và bố trí kế hoạch sử dụng kinh phí cho nhiệm vụ này. Để đẩy nhanh tiến độ, thực hiện xây dựng, áp dụng Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008 đảm bảo thời hạn yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ đến ngày 31/12/2012 hoàn thành chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO đối với các đơn vị thuộc Bộ, đại diện Vụ Khoa học Công nghệ cũng đã yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ cần chủ động trong việc triển khai, tăng cường phối hợp với cán bộ đầu mối để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; nghiên cứu kỹ các Thông tư, đặc biệt là Thông tư số 27/2011/TT-BKHCN; Rà soát, thống kê danh sách các thủ tục hành chính theo Đề án 30 mà các đơn vị đang thực hiện.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng chỉ đạo các đơn vị cần chủ động hơn nữa trong việc triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ hoàn thành kế hoạch trước ngày 31/12/2012; thường trực Ban chỉ đạo cần đôn đốc các đơn vị chưa nộp báo cáo và bản kế hoạch kèm theo cần nộp sớm để đơn vị đầu mối thực hiện triển khai các công việc liên quan, hoàn thành việc đánh giá chứng nhận trong năm 2012. Ngoài ra, các đơn vị cũng cần cung cấp các đầu mối liên hệ cụ thể để Vụ Khoa học và Công nghệ có các hướng dẫn cụ thể và phân công nhiệm vụ thực hiện. Thứ trưởng cũng đề xuất khen thưởng Cục Tần số Vô tuyến điện và Trường Cao đẳng Hữu nghị Việt – Hàn là hai đơn vị đầu tiên đã được cấp chứng nhận phù hợp TCVN ISO 9001:2008 và hoàn thành các công việc đã triển khai.
 

Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top