Tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012

Thứ năm, 05/04/2012 15:29

Chiều ngày 5/4/2012, tại Hà Nội, Văn phòng Bộ TT&TT đã báo cáo Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng về tình triển khai thực hiện Quyết định 263/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ra soát thủ tục hành chính. Tham dự còn có đại diện một số đơn vị chức năng thuộc Bộ.

img
Tại một điểm giao dịch thủ tục hành chính

Ngày 05/03/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 263/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trọng tâm 2012. Theo Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ và 06 địa phương tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính của Bộ, địa phương mình năm 2012. Đặc biệt cần chú trọng tiến hành rà soát 24 nhóm thủ tục, quy định hành chính trọng tâm, trình Chính phủ phương án đơn giản hóa hoặc sáng kiến cải cách các quy định, thủ tục hành chính trước ngày 31/8/2012. Đồng thời đảm bảo chi tiêu cắt giảm ít nhất 30% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

Tại buổi làm việc, đại diện Văn phòng Bộ cho biết, để đảm bảo tiến độ, chất lượng kết quả rà soát, các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ cần chủ động tiến hành triển khai thực hiện nhiệm vụ rà soát đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Đồng thời, tạo điều kiện để Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ và đại diện các đơn vị chức năng được giao nhiệm vụ chủ trì việc rà soát đạt được kết quả tốt nhất.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng chỉ đạo Văn phòng Bộ đưa 2 nhóm là: Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về hoạt động truyền hình trả tiền và Nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tần số - Vô tuyến điện vào danh mục nhóm cần rà soát trọng tâm. Đồng thời, cần có hình thức khen thưởng và kỷ luật đối với những đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc về rà soát các nhóm thủ tục hành chính. Thứ trưởng cũng chỉ đạo Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính – Văn phòng Bộ cần tổ chức đi khảo sát để tìm hiểu tình hình triển khai rà soát tại các đơn vị hoạt động truyền hình trả tiền...

img

Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top