Tình hình triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước quý III/2011

Thứ ba, 27/09/2011 15:56

Chiều ngày 27/09/2011, tại 18 Nguyễn Du – Hà Nội, Cục ứng dụng CNTT đã báo cáo với Trưởng Ban Điều hành, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng về tình hình triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước. Tham dự buổi làm việc còn có các thành viên Ban Điều hành và đại diện một số đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT…

img

Tại buổi làm việc, đại diện Cục ứng dụng CNTT đã báo cáo với Thứ trưởng tình hình ứng dụng CNTT trong quý III/2011 và trình bày các dự thảo mà Cục đang xây dựng như” Thông tư liên tịch về Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015”; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc Tăng cường sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số trong hoạt động của cơ quan Nhà nước.

Theo đó, một số kết quả ứng dụng CNTT nổi bật trong quý III/2011 đã thực hiện được như sau: Cục đã xây dựng và hoàn thiện các văn bản về ứng dụng CNTT; các hướng dẫn xây dựng, triển khai các kế hoạch ứng dụng CNTT. Một số dự thảo như “Thông tư quy định về việc quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước”; dự thảo “ Quyết định công bố định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước” đã hoàn thiện và được Bộ trưởng Bộ TT&TT ký ban hành. Bên cạnh đó, Cục cũng đã gửi các công văn tới một số đơn vị liên quan về việc hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ; công văn khảo sát phục vụ cho việc xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục phần mềm dùng chung trong các cơ quan Nhà nước.

Tiếp tục xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí thực hiện chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 (về việc xây dựng Thông tư này, Bộ TT&TT đã gửi công văn lấy ý kiến các Bộ, Ngành địa phương, thời hạn lấy ý kiến đến hết ngày 30/09/2011); xây dựng Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng dự án đầu tư ứng dụng CNTT; tổ chức các phiên họp toàn thể lần II của Ban Điều hành ngày 12/07/2011; tổ chức họp Hội đồng giám đốc CNTT lần thứ I ngày 12/08/2011; thực hiện triển khai xây dựng các danh mục mua sắm các phần mềm dùng chung cho các cơ quan nhà nước, xây dựng tài liệu đào tạo lãnh đạo CIO; triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng CNTT theo quy định tại Nghị định 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ quy định về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Các thành viên Ban Điều hành cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp cho việc triển khai hoạt động ứng dụng CNTT trong thời gian tới và nội dung chi tiết các dự thảo Chỉ thị và Thông tư liên tịch đang được xây dựng.

Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top