Tình hình phát triển lĩnh vực xuất bản, in và phát hành năm 2015

Thứ năm, 31/12/2015 09:35

Trích Báo cáo Tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016

 

Ngành xuất bản, in và phát hành vẫn duy trì được chất lượng sản phẩm và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị. Mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng phần lớn các nhà xuất bản đã khắc phục, chủ động khai thác nguồn bản thảo trong và ngoài nước, tổ chức có hiệu quả việc huy động nguồn lực trong xã hội nên số đầu sách trong giai đoạn này không giảm. Toàn quốc có 63 nhà xuất bản (Trong đó có: 44 nhà xuất bản tổ chức hoạt động theo loại hình sự nghiệp, 19 nhà xuất bản hoạt động theo loại hình Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước), thu hút khoảng 5.500 lao động, trong đó có khoảng 1.200 biên tập viên. Ngành đã xuất bản được hơn 24.000 đầu sách với hơn 270,4 triệu bản; xuất bản 375 loại văn hóa phẩm với hơn 22,4 triệu bản, trong đó xuất bản trên 200 loại mẫu lịch với trên 16 triệu bản. Có khoảng 1.500 cơ sở in công nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Sản lượng ngành in ước đạt khoảng hơn 1.000 tỉ trang in 13x19cm. Hơn 13.700 cơ sở phát hành xuất bản phẩm, trong đó có 117 công ty, đơn vị phát hành sách tỉnh, thành phố, hơn 100 công ty thuộc thành phần kinh tế khác và khoảng gần 13.500 trung tâm, siêu thị sách, nhà sách, hộ kinh doanh, các điểm bán sách trên toàn quốc. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu xuất bản phẩm ước đạt 23 triệu USD, trong đó nhập khẩu là 18,9 triệu USD, xuất khẩu là 4,1 triệu USD. Tổng doanh thu toàn ngành xuất bản ước đạt 5.100 tỷ đồng.

 Một số chỉ tiêu cụ thể đạt được trong năm 2015:

1. Tổng doanh thu phát sinh toàn ngành:         ước đạt 520.000 tỷ đồng.
   (không tính công nghiệp CNTT)
2. Tổng nộp ngân sách nhà nước:                   ước đạt 63.880 tỷ đồng.
3. Tỷ lệ thuê bao di động:                               140 thuê bao/100 dân.
4. Tỷ lệ thuê bao internet băng rộng cố định:   8,2 thuê bao/100 dân.
5. Tỷ lệ thuê bao băng rộng di động:               40 thuê bao/100 dân.
6. Tỷ lệ người sử dụng internet:                       52% dân số.
7.Tỷ lệ phủ sóng di động:                              94%.
8. Tỷ lệ số xã có máy điện thoại:                     100%.
9. Tỷ lệ số xã có Điểm Bưu điện-văn hoá xã:   98%.
10. Tỷ lệ phủ sóng phát thanh:                        trên 98% diện tích cả nước.
11. Tỷ lệ phủ sóng truyền hình:       trên 98% diện tích cả nước.
Ban biên tập Cổng TTĐT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top