Tình hình phát triển lĩnh vực bưu chính năm 2015

Thứ năm, 31/12/2015 09:40

Trích Báo cáo Tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016

 Mạng lưới bưu chính tiếp tục hoạt động ổn định và nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo toàn an toàn thông tin bưu chính phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Đảng và Nhà nước. Hệ thống bưu chính từng bước được mở rộng vùng phục vụ đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin và giao lưu văn hoá của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của đất nước. Mạng lưới bưu chính công cộng hiện nay có 12.757 điểm phục vụ bưu chính (Trong đó có: 2.538 bưu cục (cấp 1, 2, 3), 8.195 Điểm Bưu điện - Văn hoá xã, 706 bưu cục phát, 1.318 thùng thư công cộng độc lập), bán kính phục vụ bình quân đạt 2,87 km/điểm, số dân phục vụ bình quân đạt 7.032 người/điểm. Thị trường dịch vụ bưu chính những năm gần đây đã có sự cạnh tranh khá mạnh mẽ giữa các nhà cung cấp dịch vụ với số lượng các doanh nghiệp tham gia hoạt động trong lĩnh vực này tăng lên nhanh chóng và thành phần doanh nghiệp cũng đa dạng hơn, trong đó có cả các doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài.

Một số chỉ tiêu cụ thể đạt được trong năm 2015:

1. Tổng doanh thu phát sinh toàn ngành:         ước đạt 520.000 tỷ đồng.
   (không tính công nghiệp CNTT)
2. Tổng nộp ngân sách nhà nước:                   ước đạt 63.880 tỷ đồng.
3. Tỷ lệ thuê bao di động:                               140 thuê bao/100 dân.
4. Tỷ lệ thuê bao internet băng rộng cố định:   8,2 thuê bao/100 dân.
5. Tỷ lệ thuê bao băng rộng di động:               40 thuê bao/100 dân.
6. Tỷ lệ người sử dụng internet:                       52% dân số.
7.Tỷ lệ phủ sóng di động:                              94%.
8. Tỷ lệ số xã có máy điện thoại:                     100%.
9. Tỷ lệ số xã có Điểm Bưu điện-văn hoá xã:   98%.
10. Tỷ lệ phủ sóng phát thanh:                        trên 98% diện tích cả nước.
11. Tỷ lệ phủ sóng truyền hình:       trên 98% diện tích cả nước.
Ban biên tập Cổng TTĐT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top