Tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 43/2017 (từ ngày 23/10/2017 đến ngày 29/10/2017)

Thứ năm, 02/11/2017 09:17

Trong tuần 43/2017, các tổ chức quốc tế đã phát hiện và công bố ít nhất 394 lỗ hổng trong đó có: có 22 lỗ hổng ở mức cao, 136 lỗ hổng mức trung bình, 09 lỗ hổng ở mức thấp, 227 lỗ hổng chưa được đánh giá.

+ Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản số 3858/BTTTT-KHTC ngày 23/10/2017 gửi Bộ Tài chính đề xuất ban hành Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng kinh phí sự nghiệp chi cho công tác bảo đảm ATTT. 
 
+ Trong tuần ghi nhận 05 nhóm lỗ hổng, điểm yếu được cho là có thể gây ảnh hướng lớn đến người dùng tại Việt Nam. 
 
(Chi tiết tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần xem trong tệp đính kèm).
Cục An toàn thông tin
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top