Tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 41/2017 (từ ngày 09/10/2017 đến ngày 15/10/2017)

Thứ tư, 25/10/2017 10:19

Trong tuần 42/2017, các tổ chức quốc tế đã phát hiện và công bố ít nhất 430 lỗ hổng trong đó có: có 25 lỗ hổng ở mức cao, 63 lỗ hổng mức trung bình, 10 lỗ hổng ở mức thấp, 332 lỗ hổng chưa được đánh giá.

+ Ngày 17/10/2017, trong khuôn khổ Đề án 99, Cục ATTT chủ trì tổ chức Hội nghị về cơ chế, chính sách thu hút, ưu đãi trong sử dụng và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin trong các cơ quan, tổ chức, nhà nước; đào tạo, tập huấn về an toàn thông tin cho cán bộ quản lý của các bộ, ngành.
 
+ Trong tuần ghi nhận 05 nhóm lỗ hổng, điểm yếu được cho là có thể gây ảnh hướng lớn đến người dùng tại Việt Nam.
 
(Chi tiết tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần xem trong tệp đính kèm).
Cục An toàn thông tin
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top