Tỉnh Bình Phước triển khai công tác thông tin truyền thông năm 2015

Thứ năm, 05/03/2015 14:34

Năm 2014, Sở TT&TT tỉnh Bình Phước thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của ngành từng bước được bổ sung hoàn thiện, làm cơ sở cho việc tham mưu, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn của ngành tại địa phương một cách hiệu quả.

img

 Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ TT&TT, ông Nguyễn Đình Tạo -  Cục trưởng Cục Công tác phía Nam trao Cờ thi đua của Bộ TT&TT cho Sở TT&TT Bình Phước

Các cơ quan báo chí trên địa bàn đã bám sát định hướng, tuyên truyền sâu rộng những hoạt động chính trị của đất nước và của tỉnh, phản ánh các mặt tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng , các giải pháp nhằm nâng cao mức sống người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.
 
Hệ thống viễn thông, internet đảm bảo hoạt động ổn định và có hướng phát triển, phục vụ tốt thông tin liên lạc của hệ thống chính quyền và nhân dân cũng như công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn. Việc quản lý tần số vô tuyến điện được triển khai thực hiện tốt theo quy định.
 
Năm qua, Bình Phước tiếp tục chú trọng việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, góp phần nâng cao năng lực lãnh chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp. Công tác thanh tra được tăng cường, các Phòng văn hóa thông tin và Đài truyền thanh - truyền hình huyện đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, đưa công nghệ thông tin và các sản phẩm sách báo phục vụ kịp thời đến người dân, đặc biệt là trong dịp Tết và trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo.
 
Với những kết quả đã đạt được trong năm qua, ngành thông tin và truyền thông tỉnh Bình Phước đã vinh dự được nhận cờ thi đua xuất sắc do Bộ TT&TT trao tặng; 2 cá nhân trong Sở được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
 
img
 
Năm 2015, ngành TT&TT Bình Phước  tiếp tục  triển khai hiệu quả các đề án, dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt, tăng cường công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, đảm bảo tham mưu chính xác cho UBND tỉnh trong các lĩnh vực do ngành quản lý.
 
Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ đầu cầu Trung tâm đến 10 điểm cầu ở các huyện trong tỉnh. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Huy Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Phước và ông Nguyễn Đình Tạo - Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ TT&TT.
 
Ông Nguyễn Đình Tạo đã thông tin về một số hoạt động nổi bật trong năm 2014 và những định hướng lớn trong công tác 2015 của Bộ TT&TT, tiếp tục khẳng định vai trò của ngành TT&TT trên các lĩnh vực và trong tiến trình hội nhập với thế giới.
 
Tại hội nghị, Ông Nguyễn Đình Tạo nhấn mạnh năm 2015 có tính chất quyết định đối với việc thực hiện các chỉ phát triển của giai đọan 2011-2015, chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện VN; vì thế, trong hoạt động sắp tới ngành TT&TT Bình Phước cần bám sát định hướng của Bộ, đặc biệt lưu ý việc tăng cường công tác an toàn an ninh thông tin, đảm bảo chủ quyền quốc gia về không gian mạng; phát huy mặt mạnh đi đôi với hạn chế mặt trái của internet, tích cực đấu tranh phản bác lại các luận điệu xuyên tạc đối với công cuộc đổi mới của đất nước; tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực phục vụ cải cách hành chính một cách có hiệu quả.
 
Hữu Vinh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top