Tin nhắn quảng cáo phải sử dụng tên định danh và phải được người sử dụng đồng ý trước khi gửi

Thứ hai, 07/09/2020 08:11

Nghị định 91/2020/NĐ-CP quy định rõ việc gửi tin nhắn quảng cáo phải sử dụng tên định danh và phải được người sử dụng đồng ý trước khi gửi tin nhắn quảng cáo; không cho phép sử dụng thuê bao gửi tin nhắn quảng cáo. Do vây, trước khi gửi tin nhắn quảng cáo, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo hay người quảng cáo cần phải xác định rõ xem đối tượng sẽ nhận tin nhắn quảng cáo đã đồng ý nhận quảng cáo hay chưa.

Bạn Nguyễn Châu Phong, gửi đến mục Hỏi Đáp trên Cổng TTĐT Bộ TT&TT một câu hỏi thắc mắc về quy định tại Nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác và cuộc gọi rác. Cụ thể như sau:
 
(i) Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định trên thì Tin nhắn rác là tin nhắn nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi/ không sinh lợi. Về việc này theo cách hiểu của em thì những tin nhắn có nội hàm và mục đích là quảng cáo nhưng không thể hiện dưới dạng giới thiệu sản phẩm, hàng hóa,.. thì không được xem là tin nhắn rác. Ví dụ tin nhắn có nội dung "Nhắc nhở/ xác nhận khách hàng A tham gia buổi sự kiện chào bán vào ngày BCD - dù rằng A không hề đăng ký tham gia" thì liệu có được xem là tin nhắn rác hay không? 
 
Xin chân thành cảm ơn đơn vị về việc tiếp nhận và hồi âm!
 
Trả lời:
 
Trước hết, xin cảm ơn bạn Nguyễn Châu Phong đã có câu hỏi liên quan đến Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 08 năm 2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Về thắc mắc của bạn, Bộ TT&TT trả lời như sau:
 
Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91 quy định về “Tin nhắn quảng cáo” chứ không phải là “Tin nhắn rác” như bạn hiểu. Cụ thể: “Tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo là tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá nhân; tin nhắn chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp viễn thông”.
 
“Tin nhắn rác” được định nghĩa tại Khoản 3 Điều 3, cụ thể:
 
Tin nhắn rác bao gồm các loại sau:
 
a)Tin nhắn quảng cáo mà không được sự đồng ý trước của Người sử dụng hoặc tin nhắn quảng cáo vi phạm các quy định về gửi tin nhắn quảng cáo tại Nghị định này;
 
b)Tin nhắn vi phạm các nội dung bị cấm theo quy định tại Điều 9 Luật Giao dịch điện tử, Điều 12 Luật Công nghệ thông tin, Điều 12 Luật Viễn thông, Điều 8 Luật Quảng cáo, Điều 7 Luật An toàn thông tin mạng, Điều 8 Luật An ninh mạng.”
 
Như vậy, “Tin nhắn rác” là tin quảng cáo không được sự đồng ý trước của người sử dụng hoặc tin vi phạm các nội dung bị cấm tại các Luật nêu trên.
 
Nghị định 91 quy định rõ việc gửi tin nhắn quảng cáo phải sử dụng tên định danh và phải được người sử dụng đồng ý trước khi gửi tin nhắn quảng cáo; không cho phép sử dụng thuê bao gửi tin nhắn quảng cáo. Do vây, trước khi gửi tin nhắn quảng cáo, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo hay người quảng cáo cần phải xác định rõ xem đối tượng sẽ nhận tin nhắn quảng cáo đã đồng ý nhận quảng cáo hay chưa.
 
Tin nhắn có nội dung như bạn nêu ra: “Nhắc nhở/xác nhận khách hàng A tham gia buổi sự kiện chào bán vào ngày BCD- dù rằng A không hề đăng ký tham gia”, căn cứ theo các quy định của Nghị định số 91 thì đây là tin nhắn quảng cáo và nếu khách hàng không hề đăng ký tham gia hoặc khách hàng không đồng ý nhận quảng cáo, như vậy sẽ bị coi là tin nhắn rác. Hành vi gửi tin nhắn như theo đề cập của bạn là vi phạm pháp luật theo định tại Nghị định số 91 và sẽ bị xử lý.
 
Bộ TT&TT xin cảm ơn và xin lưu ý bạn để thực hiện đúng quy định, không mắc phải hành vi vi phạm pháp luật.
 
PV
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top