Tiêu chí đánh giá và quy trình xác định thí điểm các nền tảng số phục vụ người dân năm 2022

Thứ tư, 06/04/2022 16:20

Tại Phiên họp 1 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo: Chuyển đổi số phải lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là động lực của chuyển đổi số . Vì vậy, định hướng xuyên suốt chuyển đổi số năm 2022 là: Đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số thông qua phổ cập sử dụng các nền tảng số Việt Nam .

20220406-pg11.jpg

Ảnh minh hoạ

Các nhu cầu của người dân, doanh nghiệp rất phong phú, đa dạng. Trong năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai thí điểm Chương trình đưa người dân lên các nền tảng số. Trong đó, ưu tiên phục vụ một số nhóm nhu cầu cơ bản, phổ biến của người dân:
 

● Thông tin liên lạc

● Đi lại

● Mua sắm, thương mại điện tử

● Cập nhật tin tức

● Học tập

● Sức khỏe

● Du lịch

● An toàn thông tin mạng

● Thanh toán

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức thực hiện đánh giá các nền tảng số, bảo đảm chỉ những nền tảng đáp ứng yêu cầu mới được thúc đẩy, khuyến khích tới người dân sử dụng nhằm bảo vệ người dân, giảm thiểu tối đa những nguy cơ, rủi ro có thể xảy ra trong suốt quá trình sử dụng.  

Các tiêu chí được sử dụng để đánh giá nền tảng số bao gồm:

● Tiêu chí về tư cách pháp nhân và năng lực của tổ chức, doanh nghiệp

● Tiêu chí về chức năng và tính năng của nền tảng số

● Tiêu chí về an toàn, an ninh mạng

● Một số tiêu chí đặc thù khác

Mỗi nền tảng đăng ký tham gia Chương trình sẽ được đánh giá bởi một Hội đồng do Bộ Thông tin và Truyền thông thành lập với sự tham gia của các đơn vị chuyên môn của Bộ Thông tin và Truyền thông, các Hội/Hiệp hội: Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam, Hội Truyền thông số Việt Nam.

Khung tiêu chí, thành lập Hội đồng và quy trình xác định thí điểm nền tảng số phục vụ người dân đã được ban hành tại Quyết định 578/QĐ-BTTTT ngày 30/3/2022

Bộ Thông tin và Truyền thông giao Vụ Quản lý doanh nghiệp là đơn vị thường trực, điều phối chung các hoạt động đánh giá các nền tảng số phục vụ người dân; tổng hợp, thẩm tra kết quả đánh giá, thực hiện các thủ tục trình Lãnh đạo Bộ công nhận. 

TT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top