Tiêu chí đánh giá chỉ số GCI

Thứ sáu, 22/09/2017 09:58

Tiêu chí đánh giá chỉ số GCI được chia thành 05 nhóm, trong mỗi nhóm bao gồm các tiêu chí và các tiêu chí cụ thể của từng tiêu chí, cụ thể như sau:
 
Nhóm tiêu chí về pháp lý, bao gồm các tiêu chí liên quan đến:
- Pháp lý về an toàn thông tin
- Pháp lý về tội phạm mạng
- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thông tin
 
Biên pháp kỹ thuật, bao gồm các tiêu chí liên quan đến:
- Tổ chức ứng cứu sự cố an toàn mạng quốc gia
- Tổ chức ứng cứu sự cố an toàn mạng cho cơ quan, tổ chức nhà nước
- Tổ chức ứng cứu sự cố an toàn mạng cho khối doanh nghiệp
- Hệ thống tiêu chuẩn về an toàn thông tin cho cơ quan, tổ chức
- Hệ thống tiêu chuẩn về an toàn thông tin cho chuyên gia
- Bảo vệ trẻ em trên mạng
 
Quy hoạch và tổ chức, bao gồm các tiêu chí liên quan đến:
- Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và tổ chức có trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin quốc gia
- Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thông tin
- Chỉ số đánh giá an toàn thông tin trong nước
 
Nâng cao năng lực về an toàn thông tin, bao gồm các tiêu chí liên quan đến:
- Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm về tiêu chuẩn hóa hệ thống tiêu chuẩn về an toàn thông tin
- Các hướng dẫn cụ thể về bảo đảm an toàn thông tin
- Đầu tư nghiên cứu, phát triển trong lĩnh vực an toàn thông tin
- Nâng cao nhận thức về an toàn thông tin
- Đào tạo ngắn hạn về an toàn thông tin cho các nhóm chuyên gia
- Đào tạo dài hạn về an toàn thông tin trong các viện nghiên cứu, trường đại học
- Chương trình quốc gia về khuyến khích, thúc đẩy nâng cao năng lực về an toàn thông tin
- Phát triển thị trường nội địa về an toàn thông tin
 
Hợp tác trong lĩnh vực an toàn thông tin, bao gồm các tiêu chí liên quan đến:
- Thỏa thuận, hợp tác quốc tế song phương/đa phương về an toàn thông tin
- Thỏa thuận, hợp tác, tham gia các tổ chức quốc tế về an toàn thông tin
- Thỏa thuận, hợp tác giữa cơ quan, tổ chức nhà nước với các doanh nghiệp trong lĩnh vực an toàn thông tin
- Thỏa thuận, hợp tác gữa cơ quan, tổ chức nhà nước về an toàn thông tin
Mỗi tiêu chí trong 05 nhóm tiêu chí này được cụ thể thành các tiêu chí cụ thể dưới dạng câu nỏi có hay không. Mỗi nhóm tiêu chí được đánh giá theo thang điểm 100 và được chia làm 03 mức: mức màu Đỏ nếu kết quả khảo sát nhỏ hơn 33 điểm, mức màu Vàng nếu kết quả khảo nằm trong khoảng từ 33 đến 65, mức màu Xanh nếu kết quả khảo sát lớn hơn 65 điểm.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top