Tiết kiệm 7,5 tỷ đồng từ gửi văn bản điện tử

Thứ hai, 15/11/2021 21:56

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU về Chương trình Chuyển đổi số, Thái Nguyên đã và đang đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số.

20211115-m17.jpg

Cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng C-ThaiNguyen.

Trong đó, hệ thống quản lý văn bản đi, đến và điều hành của tỉnh được đặc biệt quan tâm. Tính từ đầu năm đến ngày 9/11/2021, hệ thống gửi, nhận hơn 1,8 triệu văn bản trên toàn tỉnh (ước tính tiết kiệm tối thiểu 4 nghìn đồng/văn bản so với gửi qua đường bưu điện, tổng số tiền tiết kiệm được là khoảng 7,5 tỷ đồng).

Cùng với đẩy mạnh chuyển văn bản trên hệ thống, đến nay, toàn tỉnh đã đầu tư, xây dựng phòng họp trực tuyến từ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đến 9 huyện, thành phố, thị xã và 178/178 xã, phường, thị trấn. Số cuộc họp trực tuyến đã thiết lập dự ước đến ngày 31/12/2021 là khoảng 180 cuộc, phục vụ tích cực việc chỉ đạo và điều hành từ Trung ương đến tỉnh, từ tỉnh đến các sở, ban, ngành, địa phương cấp huyện, xã.

Hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông đang thực hiện các thủ tục đầu tư nhằm nâng cấp, bổ sung thêm phiên bản di động (mobile) để bảo đảm thuận lợi trong công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp chính quyền tỉnh được xuyên suốt và không phụ thuộc vào vị trí địa lý. Dự kiến phiên bản mobile sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng từ cuối quý IV/2021.

Đồng thời, tỉnh tiếp tục thực hiện thuê dịch vụ công nghệ thông tin đối với 3 hệ thống nền tảng là: Cổng thông tin điện tử, mạng truyền số liệu chuyên dùng, hội nghị truyền hình bảo đảm liên thông 3 cấp từ tỉnh đến xã và ngược lại.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top