Tiếp tục triển khai xây dựng, mở rộng phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông Yên Bái

Thứ ba, 11/11/2014 09:10

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 là công cụ nhằm chuẩn hóa các quy trình giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm đúng trình tự, thời gian, tạo sự công khai, minh bạch trong các cơ quan quản lý nhà nước, giảm chi phí, phiền hà cho người dân, tổ chức; giúp người đứng đầu cơ quan kiểm soát được quá trình giải quyết công việc nội bộ.

img

Bộ phận Một cửa tiếp nhận thủ tục cấp phép

Hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông đang triển khai tổng số 17 thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công bố. Toàn bộ 17 thủ tục này đều sửa đổi quy trình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008. Cơ quan đang tiến hành rà soát các quy định về trình tự, thẩm quyền, thời hạn giải quyết đến khi hoàn thành việc giải quyết thủ tục hành chính để sửa đổi, bổ sung quy trình cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành có liên quan và xây dựng quy trình áp dụng ISO theo quy định.

Trong thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng đúng quy định và hoạt động có hiệu quả, góp phần quan trọng trong công tác cải cách hành chính. Ban Chỉ đạo triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của Sở thường xuyên được kiện toàn cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, các quy trình thường xuyên được cải tiến phù hợp với các quy định của pháp luật. Đội ngũ cán bộ, công chức của Sở đã từng bước thay đổi thói quen, phong cách làm việc, làm việc khoa học đặc biệt là trong công tác kiểm soát tài liệu, lưu trữ hồ sơ, góp phần xây dựng môi trường văn hoá làm việc công khai, minh bạch, dân chủ; nâng cao hiệu quả công tác đồng thời xây dựng văn hóa công sở.

Để tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục chỉ đạo các phòng tham mưu giải quyết thủ tục hành chính triển khai thực hiện tập trung vào một số nội dung cụ thể như: đối với các thủ tục hành chính đã xây dựng sẽ tiến hành rà soát các quy định về trình tự, thẩm quyền, thời hạn giải quyết đến khi hoàn thành việc giải quyết thủ tục hành chính để sửa đổi, bổ sung quy trình cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành có liên quan, xây dựng quy trình áp dụng ISO theo quy định.

Thời gian hoàn thành các công việc nêu trên trong tháng 9/2014; tháng 10/2014, Sở tiến hành đánh giá nội bộ và công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 cho toàn bộ hoạt động của cơ quan theo đúng quy định.
 

Thu Hiền
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top