Tiếp tục nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

Thứ bảy, 24/12/2022 14:32

Cho đến nay, cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công đã tổng hợp được thông tin của 555.808 đơn vị, chiếm 99% các cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Tuy nhiên, theo đánh giá, cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công vẫn chưa bao quát hết các loại tài sản công theo quy định, ước tính mới chỉ phản ánh được trên 5% tổng tài sản công.

 Cập nhật thông tin 6 loại tài sản

Đánh giá tình hình triển khai cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về tài sản công, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018 thì CSDL quốc gia về tài sản công bao gồm: CSDL về tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; CSDL về tài sản kết cấu hạ tầng; CSDL về tài sản công tại doanh nghiệp; CSDL về tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; CSDL về đất đai; CSDL về tài nguyên.

20221227-pg13.jpg

Tính đến 30/9/2021, CSDL quốc gia về tài sản công đã cập nhật thông tin đối với 6 loại tài sản gồm: đất thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; nhà thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; xe ô tô các loại; tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản; công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung; tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Theo đó, tổng nguyên giá tài sản công đã cập nhật tại cơ sở dữ liệu quốc gia là 6,06 triệu tỷ đồng. Cụ thể: tài sản là quyền sử dụng đất 1,04 triệu tỷ đồng; tài sản là nhà gần 463,23 nghìn tỷ đồng; tài sản là ô tô gần 30 nghìn tỷ đồng, tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản là 146,38 nghìn tỷ đồng; tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn 33,67 nghìn tỷ đồng; tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ 4,34 triệu tỷ đồng.

Cho đến nay, CSDL quốc gia đã tổng hợp được thông tin về tài sản công của 555.808 đơn vị, chiếm 99% các cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (chưa bao gồm tài sản tại các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài).

Tuy nhiên, theo đánh giá, việc xây dựng CSDL quốc gia về tài sản công vẫn còn những tồn tại, hạn chế.

Theo đó, CSDL quốc gia về tài sản công vẫn chưa bao quát hết các loại tài sản công theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được Quốc hội thông qua ngày 21/6/2017 và có hiệu lực thi hành từ 1/1/2018, ước tính mới chỉ phản ánh được trên 5% tổng tài sản công, do đó hạn chế trong việc cung cấp số liệu để nghiên cứu, đánh giá, xây dựng chính sách quản lý, đặc biệt là với tư cách "nguồn lực" tài chính.

CSDL của các tổ chức chuyên ngành chưa kết nối với CSDL quốc gia về tài sản công, nhất là chưa kết nối được với CSDL về đất đai, tài sản hạ tầng, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp, tài sản dự trữ nhà nước….Thông tin trong CSDL có lúc chưa đảm bảo tính kịp thời theo quy định của Nhà nước; tiến độ rà soát, chuẩn hóa dữ liệu chưa đáp ứng yêu cầu.

Thí điểm xây dựng Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công theo hình thức PPP

Về nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công mới được Quốc hội thông qua, tài sản công có phạm vi rộng, giá trị lớn; một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc việc theo dõi, quản lý, hạch toán và kê khai đăng ký biến động về tài sản nhà nước vào CSDL.

Cùng với đó, hệ thống bộ máy tổ chức và cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công còn mỏng, kiêm nhiệm dẫn đến chưa đủ mạnh để triển khai đầy đủ công tác quản lý. Ngoài ra, có sự thay đổi cán bộ quản trị phần mềm làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng số liệu cập nhật trong CSDL.

Trong thời gian tới, các nhiệm vụ, giải pháp triển khai trong công tác xây dựng CSDL quốc gia tài sản công đã được Bộ Tài chính đề ra. Theo đó, tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành, địa phương cập nhật, chuẩn hóa, chỉnh lý thông tin trong CSDL, bảo đảm vận hành thông suốt, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin phục vụ công tác quản lý, sử dụng, khai thác tài sản công của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tiếp tục hiện đại hóa công tác quản lý tài sản công và nâng cấp CSDL quốc gia về tài sản công theo hướng mở rộng phần mềm quản lý đăng ký tài sản để quản lý cả các tài sản khác đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định, đảm bảo CSDL quốc gia có đầy đủ thông tin về tài sản công. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021-2022.

Cùng với đó, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, thí điểm xây dựng Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công theo hình thức đối tác công tư (PPP) để thực hiện các giao dịch về tài sản công trực tuyến, bảo đảm cải cách hành chính, công khai, minh bạch.

theo haiquanonline.com.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top