Tiếp tục hỗ trợ duy trì thuê bao điện thoại cố định

Thứ ba, 03/04/2012 14:42

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã cho phép sử dụng nguồn kinh phí giai đoạn 2006-2010 để tiếp tục thực hiện hỗ trợ kinh phí duy trì thuê bao điện thoại cố định cho cá nhân, hộ gia đình thuộc khu vực 3 và khu vực 2 vùng viễn thông công ích từ ngày 1/1/2011 cho đến khi Chương trình viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015 được phê duyệt.

img
 
Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chính sách và định mức hỗ trợ cho các trạm BTS đảo Trường Sa và các đảo xa bờ cũng như mạng thông tin chuyên dùng phục vụ phòng chống thiên tai để thực hiện trong Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015.
 
Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện các quy định về tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Quỹ Viễn thông công ích Việt Nam và các doanh nghiệp viễn thông thực hiện việc thu nộp các khoản đóng góp và quản lý quỹ theo đúng quy định.
 
Ra đời trong bối cảnh viễn thông ở nước ta phát triển nhanh nhưng mức độ phổ cập dịch vụ còn thấp và không đồng đều, Chương trình Cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2006-2010, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 74/2006/QĐ-TTg ngày 7/4/2006 (gọi tắt là Chương trình 74), nhằm mục đích tăng mức độ phổ cập dịch vụ viễn thông tại các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.
 
Tính đến nay, sau 5 năm triển khai, mật độ điện thoại ở các địa phương thuộc vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đạt khoảng gần 16 máy/100 dân, vượt xa mục tiêu là 5 máy/100 dân. 40% số hộ dân trong vùng công ích có điện thoại cố định; 97% số xã có điểm truy nhập điện thoại công cộng, trừ một số xã mới được tách, thành lập...
 
Được biết, hiện nay Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam đang nỗ lực triển khai xây dựng chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo dự thảo, nội dung cơ bản của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015 là mở rộng phổ cập các dịch vụ viễn thông và Internet đến mọi người dân trong cả nước; phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông băng rộng để đáp ứng phổ cập dịch vụ tại vùng viễn thông công ích, nhằm rút ngắn khoảng cách về sử dụng dịch vụ viễn thông và Internet giữa các vùng miền trên cả nước.
 
Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ sử dụng nguồn kinh phí giai đoạn 2006-2010 để tiếp tục hỗ trợ kinh phí duy trì thuê bao điện thoại cố định cho các đối tượng trên theo mức hỗ trợ của năm 2010.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top