Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị

Thứ hai, 20/12/2021 14:11

Ngày 20/12, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố.

tk-1640000935893.jpg

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, cùng 200 đại biểu là cán bộ cơ quan đơn vị của thành phố.

Những năm qua, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, giữ vững các nguyên tắc của Đảng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy; tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả; việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị đạt được kết quả bước đầu.

Công tác cải cách hành chính chuyển biến tích cực, nhiều năm liền là địa phương đứng đầu cả nước về các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng củng cố, tăng cường.

Kinh tế thành phố có bước phát triển khá, GRDP giai đoạn 2003-2019 tăng bình quân khoảng 10%/năm, riêng năm 2020, 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chưa đạt kế hoạch đề ra; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng; du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có thương hiệu, có khả năng cạnh tranh quốc tế. Hạ tầng kinh tế-xã hội, diện mạo đô thị thay đổi nhanh chóng và hiện đại. Thu ngân sách ổn định và bền vững hơn. Lĩnh vực văn hóa-xã hội đạt kết quả tốt, có nhiều chính sách an sinh xã hội mang tính nhân văn sâu sắc. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm, giữ vững. Đà Nẵng từng bước khẳng định vai trò là đô thị lớn, đầu tàu, động lực phát triển, trung tâm kinh tế-xã hội của miền trung, Tây Nguyên và cả nước.

 Sau khi tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng bị kỷ luật (năm 2017), thành phố đã kịp thời điều chỉnh, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, quyết tâm khắc phục những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung giải quyết những vấn đề có tính cơ bản, bền vững. 2 năm qua, Đà Nẵng đã nỗ lực, quyết tâm cao và có nhiều biện pháp mạnh mẽ, sáng tạo, hiệu quả, nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, ổn định tình hình, sớm khôi phục, phát triển kinh tế-xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân.

Báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng nhận định, kinh tế thành phố tuy có tăng trưởng nhưng chưa thật bền vững, quy mô kinh tế còn nhỏ, nguồn lực đầu tư, tài chính, lao động khó khăn; phân cấp quản lý nhà nước, cơ chế, chính sách đặc thù chưa tương xứng với yêu cầu; một số rào cản, vướng mắc chưa được tháo gỡ kịp thời.

Những năm gần đây, việc tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy đã tác động đến quyền, lợi ích và tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên, người lao động; ở một số nơi, một số khâu, chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, hệ thống chính trị còn bất cập.

Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, một số giai đoạn còn khuyết điểm. Việc kiểm điểm, xác định trách nhiệm, hình thức kỷ luật đối với Ban Thường vụ Thành ủy đầu nhiệm kỳ 2015-2020 và một số cán bộ chủ chốt, đồng thời, thành phố tập trung giải quyết, khắc phục nhiều kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm tra, bản án; một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương còn có tâm lý lo sợ, e ngại, chưa mạnh dạn đề xuất những công việc trong lĩnh vực quản lý kể từ sau những vụ việc thanh tra, điều tra trên địa bàn thành phố, nhất là liên quan đến các dự án sai phạm trước đây.

Đại biểu dự hội nghị đã nghe 10 ban tham luận của các tổ chức đảng trực thuộc về những kết quả đổi mới phương thức lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị, tổ chức cơ sở Đảng, những hạn chế, yếu kém, bài học kinh nghiệm và chương trình, kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ quan, đơn vị mình.

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X), Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp. Tập trung tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kết luận số 21 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Kế hoạch số 03 ngày 1/12/2021 của Bộ Chính trị, góp phần nâng cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đồng thời, tiếp tục quán triệt, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, nhất là những lĩnh vực, những khâu còn yếu, chưa hiệu quả. Trên cơ sở đó, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, cán bộ và đảng viên, nhất là ở cấp huyện và cơ sở về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm vừa cấp bách, vừa lâu dài trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) với việc thực hiện đồng bộ các nghị quyết, chỉ thị khác của Trung ương; với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cấp ủy, tổ chức đảng; góp phần thực hiện tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy phải có kế hoạch định kỳ kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong việc tổ chức thực hiện và chấp hành Nghị quyết, nhất là việc thực hiện các quy chế, quy định, quy trình công tác liên quan đến đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng để nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

 

THANH TÙNG
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top