Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong doanh nghiệp nhà nước

Thứ ba, 14/12/2021 09:58

Ngày 13/12, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa X, về việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

00-1639401765169.jpg

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nêu rõ, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị là mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ rất quan trọng, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng; được đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các Đảng ủy trực thuộc đã triển khai nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trọng tâm là đổi mới phong cách, lề lối làm việc; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp.

Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa X đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; thực hành dân chủ rộng rãi gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng để giáo dục, cảnh báo, răn đe, ngăn ngừa các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; rèn luyện về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt doanh nghiệp.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã chủ động đề xuất với Trung ương việc nghiên cứu, ban hành quy định mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các đảng ủy trực thuộc…

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, theo Phó Bí thư Đảng ủy Khối Hồ Xuân Trường, bên cạnh 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chung, Đảng ủy Khối nhấn mạnh một số giải pháp đột phá.

Trong đó, hoàn thiện mô hình tổ chức đảng, tổ chức chính trị xã hội tinh gọn, phù hợp đặc điểm, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nhà nước; bảo đảm giữ vững vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với doanh nghiệp và các tổ chức chính trị, xã hội trong doanh nghiệp.

Cấp ủy quản lý bằng công nghệ thông tin, báo cáo, kiểm tra, giám sát các chỉ tiêu, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, công tác xây dựng Đảng; tiếp tục đổi mới đồng bộ, thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Trung ương về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình trong công tác cán bộ…

Các đại biểu là lãnh đạo Đảng ủy, doanh nghiệp trong Khối đã tập trung thảo luận, góp phần đánh giá đúng và đầy đủ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; xác định bài học kinh nghiệm, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, đề xuất, kiến nghị với Trung ương, thiết thực phục vụ Đề án trình Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII sắp tới.

 

TIỂU PHƯƠNG
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top