Tiền Giang: nghiệm thu 485/485 phiếu đạt yêu cầu

Thứ bảy, 07/08/2021 14:46

Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 nhằm thu thập thông tin về số cơ sở hành chính, số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các cơ sở hành chính; kết quả thu chi của cơ sở hành chính ở nước ta nhằm đáp ứng các mục đích: rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực… đáp ứng yêu cầu quản lý của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương.

TaphuantructuyenDieutracosohanhchinh2021.jpg

Hội nghị tập huấn trực tuyến nghiệp vụ điều tra cơ sở hành chính năm 2021 và công nghệ thông tin Khối hành chính, ngày 20/4/2021 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh Tiền Giang.

Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện điều tra cơ sở hành chính năm 2021, nhằm đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Tiền Giang (Ban Chỉ đạo tỉnh) đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành để các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ trên toàn tỉnh. 

Trong quá trình thực hiện, Ban Chỉ đạo tỉnh đã chủ động nắm bắt thông tin, thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các bộ phận giúp việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đúng tiến độ. Trong tháng 02/2021, Ban Chỉ đạo tỉnh đã có văn bản yêu cầu các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện rà soát danh sách nền. Bên cạnh đó, các bộ phận giúp việc cho Ban Chỉ đạo tỉnh đã chủ động trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện: Quản trị hệ thống và Giám sát viên tỉnh, cấp huyện đã tích cực, chủ động trong công tác phối hợp với các cơ quan/đơn vị, các huyện/thành phố trong việc thực hiện lập danh sách đơn vị hành chính; chủ động chia sẻ thông tin trên trong nhóm zalo và chủ động báo cáo Ban Chỉ đạo về những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện.

Kết quả thực hiện công tác kiểm tra

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra 11/11 huyện, thị xã, thành phố (đạt 100%) và trên 50% các cơ quan cấp tỉnh, thời gian kiểm tra từ cuối tháng 4/2021 đến tháng 5/2021. Qua kiểm tra đã phát hiện, chỉ ra những sai sót, những nội dung chưa phù hợp của phiếu điều tra so với các báo cáo, số liệu thực tế. Đoàn kiểm tra đã kịp thời đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị được kiểm tra khắc phục, điều chỉnh nội dung phiếu điều tra; đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị hoàn thành việc gửi phiếu đảm bảo theo tiến độ quy định.

Kết quả điền phiếu điều tra

Trong quá trình triển khai thực hiện, các cơ quan ngành dọc cấp huyện (Chi cục thuế, Kho bạc nhà nước) và một số đơn vị bị trùng với đối tượng điều tra đơn vị sự nghiệp của Cục Thống kê tỉnh (Bảo hiểm xã hội tỉnh, cấp huyện; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Du lịch các huyện/thành phố) nên Ban Chỉ đạo tỉnh đã đề nghị Bộ Nội vụ xóa khỏi danh sách điều tra.

Như vậy, tổng số đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được cấp mã điều tra là 485 đơn vị, tương ứng với 485 phiếu điều tra (55 phiếu thuộc các cơ quan cấp tỉnh và 430 phiếu thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện). Tất cả các đơn vị hành chính được cấp phiếu đều tiến hành thực hiện điền đầy đủ các thông tin vào phiếu điều tra theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo của tỉnh.

Kết quả thẩm định phiếu, duyệt phiếu điều tra

Sau khi các cơ quan, đơn vị, các huyện/thành phố gửi phiếu về Giám sát viên cấp tỉnh, các Giám sát viên cấp tỉnh đã kiểm tra kỹ tính logic và các thông tin điền trong phiếu; trường hợp phiếu điền đầy đủ và chính xác thông tin sẽ được duyệt “Hoàn thành” và tự động truy cập trên phần mềm, nếu phiếu chưa điền đầy đủ và chưa chính xác về thông tin thì sẽ được trả lại người trả lời phiếu và yêu cầu điền những nội dung còn thiếu để đảm bảo đầy đủ các thông tin theo đúng tiến độ.

Với sự chỉ đạo thường xuyên của Ban Chỉ đạo tỉnh, sự nhiệt tình, trách nhiệm của Quản trị hệ thống và Giám sát viên thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, đến ngày 15/6/2021, tỉnh Tiền Giang đã hoàn thành nghiệm thu lần 1 với 485/485 phiếu điều tra, đạt 100%. Tuy nhiên, thời điểm này, chất lượng phiếu điều tra chưa cao, chỉ có 18,4% số phiếu đạt yêu cầu (89/485 phiếu), các phiếu còn lại phải điều chỉnh, bổ sung.

Do đó, tỉnh Tiền Giang đã tiến hành nghiệm thu lần 2 đối với các phiếu chưa đạt yêu cầu. Đến ngày 20/7/2021, tỉnh hoàn thành nghiệm thu 485/485 phiếu đạt yêu cầu, được Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương xác nhận trên hệ thống phần mềm điều tra./.

 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top