Tiền Giang: Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Thứ ba, 08/11/2022 20:52

Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang tại cuộc họp với các thành viên BCĐ chuyển đổi số tỉnh, Tổ giúp việc BCĐ và các Trưởng BCĐ chuyển đổi số cấp huyện nhằm đánh giá kết quả chuyển đổi số trong 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

143717-10-su-kien-noi-bat-cua-viet-nam-nam-2020-do-ttxvn-binh-chon-buoc-dot-pha-trong-chuong-trinh-chuyen-doi-so-quoc-gia-su-kien-7-.jpg

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông (cơ quan Thường trực BCĐ chuyển đổi số tỉnh), trong 6 tháng đầu năm 2022, BCĐ chuyển đổi số tỉnh đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh việc chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, như: Các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan báo chí, truyền thông đã tích cực phối hợp tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức trong toàn hệ thống chính trị và xã hội về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; UBND tỉnh đã ban hành 11 văn bản chỉ đạo về chuyển đổi số; các sở, ban, ngành địa phương đã chủ động bám sát các chủ trương, định hướng của tỉnh để triển khai thúc đẩy quá trình chuyển đổi số thuộc lĩnh vực, địa bàn phụ trách. Đến nay, đã có 17/22 sở, ban, ngành và 11/11 huyện, thị xã, thành phố ban hành kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 05 năm (2021 - 2025); 11/11 huyện, thị xã, thành phố đã thành lập BCĐ chuyển đổi số do Chủ tịch UBND cấp huyện làm Trưởng ban; 163/172 UBND cấp xã đã thành lập BCĐ chuyển đổi số cấp xã do Chủ tịch UBND cấp xã làm Trưởng ban; 100% xã, phường, thị trấn có kết nối cáp quang Internet băng thông rộng.

Ngoài ra, mạng 3G, 4G phủ sóng trên 100% địa bàn dân cư; số người dân được phục vụ bình quân của một điểm phục vụ bưu chính là 6,343 người/1 điểm, bán kính phục vụ đạt 1,67 km/1 điểm phục vụ; tỷ lệ hộ gia đình có người có điện thoại thông minh đạt 87,4%; tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet băng rộng cáp quang đạt 68,3%. Hệ thống phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước tiếp tục được đầu tư, nâng cấp đáp ứng yêu cầu; nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Tiền Giang (LGSP) tiếp tục được phát triển và khai thác có hiệu quả để phục vụ nhu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan Nhà nước; triển khai và đưa vào sử dụng hệ thống báo cáo đa ngành tỉnh Tiền Giang.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, cơ quan, đơn vị cùng trao đổi, thảo luận về những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số của tỉnh; những hạn chế, khó khăn trong việc triển khai, đồng thời, đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Sau khi nghe ý kiến từ các sở, ngành, đơn vị liên quan, ông Trần Văn Dũng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã giải trình, làm rõ và đưa ra phương án xử lý những vướng mắc, kiến nghị của các sở, ngành về công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh cũng như định hướng của ngành về công tác chuyển đổi số trong thời gian tới.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và người dân về sự cần thiết, tính cấp thiết của chuyển đổi số; đồng thời, khẩn trương ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy, Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 370/KH-UBND của UBND tỉnh trước ngày 15/8/2022. Giao Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh về chỉ tiêu tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến năm 2022. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 để tăng tỷ lệ hồ sơ phát sinh. Tham mưu xếp hạng chuyển đổi số (DTI) hàng năm đối với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành, thị. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, các sở, ban, ngành tỉnh khẩn trương thực hiện việc đồng bộ, tích hợp và công khai dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; có kế hoạch triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đúng lộ trình theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch hoạt động của BCĐ năm 2022.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top