Tiền Giang công bố Cổng Thông tin điện tử của tỉnh

Thứ sáu, 13/06/2014 10:24

Ngày 12/6/204, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ công bố Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang. Ông Nguyễn Đình Tạo, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam - Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Phạm Đức Long, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

img

Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn nút công bố Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang là kết quả khởi đầu tốt đẹp của sự hợp tác chiến lược về viễn thông - công nghệ thông tin giữa UBND tỉnh Tiền Giang và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn 2014 - 2020 đã được ký kết ngày 7-4-2014 tại Hà Nội.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang được cài đặt trên mạng tại địa chỉ: www.tiengiang.gov.vn gồm 1 cổng chính và 35 cổng thành phần. Cổng chính trình bày với 4 phân vùng trung tâm, tương ứng với 4 trang.

Sau khi nhấn nút công bố Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang, ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong phát biểu chỉ đạo đã đánh giá cao ý chí và nỗ lực của Sở Thông tin và Truyền thông và Viễn Thông Tiền Giang thời gian qua đã cố gắng thực hiện cam kết đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng cơ quan hành chính minh bạch, công khai, hiện đại đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhân dân và doanh nghiệp.
 
 img

Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh - là đơn vị đầu mối thực hiện Cổng Thông tin điện tử - sớm kiện toàn Ban Biên tập để nâng cao chất lượng cung cấp thông tin, đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Sở Thông tin và Truyền thông cùng Viễn thông Tiền Giang làm chủ công nghệ thông tin, vận hành thông suốt, đảm bảo an ninh thông tin cổng chính và các cổng thành phần; điều chỉnh và bổ sung chức năng cổng điện tử theo quy định, chú ý liên kết, tích hợp và phát triển thêm nhiều cổng thành phần.
  
Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã sớm kiện toàn Ban Biên tập các cổng thành phần, cung cấp nhiều thông tin cho cổng chính. Báo đài trong tỉnh phối hợp chia sẻ thông tin, quảng bá hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh.
                                          

 

 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top