Tích hợp dịch vụ công ích lên Cổng Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế

Thứ năm, 21/12/2017 13:25

Bắt đầu từ tháng 12/2017, dịch vụ ngành điện tỉnh Thừa Thiên Huế chính thức tích hợp và đưa vào vận hành thống nhất trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn .

Một trong những mục tiêu quan trọng của việc xây dựng và phát triển đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế là nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công mà đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa và cung cấp dịch vụ công thông minh hơn hướng tới phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Việc tích hợp dịch vụ ngành điện lên cổng dịch vụ công tỉnh đã thể hiện sự quyết tâm của ngành điện trong việc thực hiện định hướng của tỉnh cũng như khẳng định sự đồng hành trong quá trình xây dựng và phát triển đô thi thông minh tại tỉnh.
 
20171221-002.jpg
Giao diện dịch vụ công ích ngành Điện lực trên Cổng Dịch vụ công
 
Kết quả tích hợp dịch vụ của ngành điện đã tạo thành môi trường rất thuận tiện trong việc cung ứng nhu cầu cho người dân, doanh nghiệp và xã hội, có thể mang lại qua lợi ích:
 
Công dân, doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ hành chính công và dịch vụ ngành điện trực tuyến trên một địa chỉ website duy nhất thay cho  việc phải truy cập nhiều địa chỉ như trước đây;
 
Các thông tin, thông báo, tình hình điện được cung cấp một cách kịp thời, nhanh chóng, công khai trên Cổng dịch vụ công tỉnh;
 
Công cụ tiếp nhận phản ánh, hỏi đáp cũng như góp ý xây dựng của công dân, doanh nghiệp đều được tích hợp thống nhất tạo ra nền tảng kết nối một cách thuận tiện;
 
Tiến tới thanh toán tiền điện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.
 
Trong năm 2018, trên cơ sở kinh nghiệm tích hợp thành công của ngành điện, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiến hành tích hợp các đơn vị còn lại trong nhóm dịch vụ công ích như: nước, điện thoại, internet, truyền hình .v.v.
 
Nguyễn Xuân Sơn (Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên Huế)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top