Thực trạng tình hình cung cấp dịch vụ điện thoại di động trả trước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Thứ sáu, 06/11/2009 10:10

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 05 doanh nghiệp tham gia thị trường cung cấp dịch vụ điện thoại di động trả trước gồm: Vinaphone, Viettel, Mobifone, EVN-Telecom, S-Phone. Với tổng số 399 trạm BTS (Vinaphone 143 trạm, Viettel 157 trạm, Mobifone 70 trạm, EVN-Telecom 27 trạm, S-Phone 2 trạm). Tính đến hết tháng 9/2009, trên địa bàn tỉnh ước tính có 560 ngàn thuê bao di động trả trước trong đó: Vinaphone 218 ngàn thuê bao, Viettel trên 319 ngàn thuê bao, Mobifone 16 ngàn thuê bao, EVN-Telecom 4 ngàn thuê bao, S-Phone trên 3 ngàn thuê bao.

img

Tính đến hết tháng 9/2009, toàn tỉnh có 904 điểm bán, đại lý, cửa hàng bán SIM điện thoại di động trả trước, trong đó: Thành phố Yên Bái 189 điểm, thị xã Nghĩa Lộ 57 điểm, huyện Yên Bình 203 điểm; huyện Trấn Yên 109 điểm; huyện Văn Chấn 108 điểm; huyện Văn Yên 95 điểm; huyện Lục Yên 47 điểm, huyện Trạm Tấu 53 điểm, huyện Mù Căng Chải 43 điểm. Doanh nghiệp có nhiều điểm bán, đại lý nhất là Viettel (382 điểm) ít nhất là S-Phone (4 điểm). Các điểm bán SIM nằm rải rác, có mặt ở hầu hết đến tất cả các xã vùng sâu, vùng xa. Các chủ điểm bán thường ký hợp đồng bán SIM, thẻ nạp tiền cho nhiều doanh nghiệp thông tin di động.

Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh và Chi cục quản lý thị trường tỉnh đã tiến hành thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về cung cấp dịch vụ điện thoại di động trả trước trên địa bàn tỉnh Yên Bái . Trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đã làm việc với các chi nhánh, đại diện của doanh nghiệp thông tin di động tại Yên Bái. Kiểm tra tại các điểm đại lý ủy quyền của doanh nghiệp trên địa bàn. Qua kiểm tra cho thấy:

Việc triển khai  thực hiện quy định của pháp luật về quản lý thuê bao di động trả trước của doanh nghiệp thông tin di động trên địa bàn tỉnh Yên Bái:

Các doanh nghiệp thông tin di động hoạt động trên địa bàn tỉnh đã thực hiện việc phổ biến hướng dẫn cho chủ điểm giao dịch được ủy quyền về các quy định của pháp luật trong việc đăng ký thông tin chủ thuê bao di động trả trước bằng nhiều hình thức khác nhau như tổ chức Hội nghị tập huấn (Vinaphone), Cho nhân viên đến các điểm đại lý ủy quyền đến hướng dẫn và phát các văn bản (Viettel, Mobifone, EVN, S-Phone). Các doanh nghiệp điều có mẫu bản khai thông tin thuê bao di động trả trước và mẫu sổ lưu trữ thông tin khác hàng cấp phát cho các đại lý ủy quyền để lưu thông tin khách hàng. Các doanh nghiệp đã rà soát và ký lại hợp đồng ủy quyền đối với các đại lý và điểm bán của doanh nghiệp mình, qua kiểm tra các đại lý bán SIM điện thoại di động trả trước đều được ủy quyền theo đúng quy định; Đã xây dựng quy trình, thủ tục đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước và triển khai hướng dẫn, áp dụng đồng bộ ở tất cả các đại lý được ủy quyền. Đã triển khai trang bị cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao di động trả trước.

Tuy nhiên, việc kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định, các văn bản hướng dẫn thực hiện của sở và việc bán SIM của các điểm đại lý chưa chặt chẽ. Việc thực hiện phổ biến, hướng dẫn các quy định tại thông tư 22/2009/TT-BTTTT cho các đại lý hiệu quả chưa cao. Việc rà soát và thông báo cho khách hàng bổ sung và đăng ký lại thông tin còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện.

Việc triển khai thực hiện trách nhiệm của chủ điểm giao dịch được ủy quyền:

Thông tư số 22/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, các doanh nghiệp thông tin di động đã triển khai thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với các đại lý ủy quyền, trên các phương tiện thông tin đại chúng của trung ương và địa phương đã tuyên truyền các quy định của pháp luật về đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước. Vì vậy, việc thực hiện các quy định của bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý thuê bao di động trả trước tại các đại lý ủy quyền đã có nhiều chuyển biến tích cực, các đại lý đều được ủy quyền của doanh nghiệp theo đúng quy định, các đại lý được kiểm tra có sổ hoặc phần mềm theo dõi thông tin khách hàng và đã hiểu các quy định của nhà nước về quản lý thuê bao di động trả trước, đã có ý thức trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước. 

Tuy nhiên, việc lưu giữ thông tin khách hàng kích hoạt thuê bao di động trả trước tại các điểm đại lý còn chưa đầy đủ (thiếu địa chỉ của chủ thuê bao, không đủ các thông tin trên giấy chứng minh thư nhân dân), vẫn còn đại lý vi vi phạm các hành vi bị cấm được quy định tại Điều 5, thông tư số 22/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông (Bán SIM điện thoại di động trả trước đã kích hoạt).

Đối với các vi phạm Thanh tra sở Thông tin và Truyền thông đã có biện pháp xử phát vi phạm hành chính theo đúng quy định của Nghị định số 50/2009/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc bổ sung Điều 12a Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện.

Sau đợt kiểm tra sở Thông tin sẽ tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền cho các đối tượng liên quan về các quy định của pháp luật trong việc quản lý thuê bao di động trả trước. Chấn chỉnh các doanh nghiệp thông tin di động trên địa bàn cần làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với các điểm đại lý do doanh nghiệp ủy quyền theo đúng Quy định tại Thông tư số 22/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ./.
 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top