Thực thi mục tiêu phát triển trong trạng thái bình thường mới

Thứ ba, 13/07/2021 14:06

Sáng ngày 13/07/2021, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Trường đại học Indiana và Viện Sáng kiến Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến Đối thoại phát triển địa phương 2021 với chủ đề: “Thực thi mục tiêu phát triển trong trạng thái bình thường mới", kết nối với 59 điểm cầu tại các địa phương cả nước.

20210713-l1.jpg

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi Đối thoại

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì Đối thoại. Tham dự Đối thoại có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan; các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo Hà Nội và các địa phương.

Về phía quốc tế, tham dự Đối thoại có đại diện sứ quán các nước và phái đoàn EU tại Việt Nam; lãnh đạo và đại diện các tổ chức và doanh nghiệp quốc tế USAID, World Bank, UNDP, JICA, ADB, Oxfam, USABC, Tổ hợp Samsung điện tử tại Việt Nam. Đối thoại cũng nhận được sự tham gia và đóng góp của nhiều chuyên gia quốc tế và trong nước; đại diện các doanh nghiệp quốc tế và trong nước.

Đối thoại phát triển địa phương 2021 là Diễn đàn thường niên do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh lần đầu tiên tổ chức để các nhà hoạch định chính sách của các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo địa phương, các doanh nghiệp hàng đầu, các chuyên gia, nhà nghiên cứu cao cấp đối thoại các vấn đề phát triển địa phương, những thành tựu và khó khăn trong công tác lãnh đạo địa phương, hợp tác liên kết vùng, từ đó đề xuất các sáng kiến và giải pháp đột phá để thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tạo động lực cho sự bứt phá cho sự phát triển địa phương trong giai đoạn 2021-2030, hướng tới tầm nhìn 2045. Đối thoại được tổ chức với sự tài trợ của USAID thông qua Trường đại học Indiana và Viện Sáng kiến Việt Nam.

20210713-l7.jpg

Hội nghị trực tuyến Đối thoại Phát triển địa phương 2021 với chủ đề: “Thực thi mục tiêu phát triển trong trạng thái bình thường mới" được kết nối với 59 điểm cầu tại các địa phương cả nước

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh: “Đối thoại phát triển địa phương 2021 diễn ra vào một thời điểm hết sức quan trọng. Đây là năm đầu tiên cả nước triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển Kinh tế xã hội 2021 - 2026, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ các cấp và Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội các địa phương nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong bối cảnh toàn cầu đang có nhiều biến động lớn, diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo, tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt, đại dịch vẫn diễn ra với nhiều diễn biến khó lường, các biến chủng mới đang làm gián đoạn các hoạt động kinh tế, xã hội ở trên phạm vi toàn cầu cũng như ở Việt Nam”.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng: Đợt bùng phát lần thứ tư của đại dịch Covid-19 với các biến chủng mới đang tạo ra nhiều thách thức mới, phức tạp hơn cho đất nước trong việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế, đảm bảo thu nhập, đời sống cho người dân vừa bảo vệ sức khỏe, an toàn cho người dân, và giảm thiểu tác động tiêu cực của đại dịch. Điều này đòi hỏi nỗ lực lớn không chỉ của Chính phủ mà còn của cả các địa phương.

“Nhiệm vụ, yêu cầu và bối cảnh đặt ra đó đối với phát triển quốc gia và địa phương trong gian đoạn tới, cũng đòi hỏi chúng ta nhất quán phương châm “tư duy quốc gia, hành động địa phương”, cùng đoàn kết, chung tay, phát huy tiềm năng, lợi thế và đặc thù phát triển địa phương, hướng đến lợi ích chung của dân tộc, vượt lên thách thức để đạt được các kết quả khả quan ngay từ năm 2021, tạo tiền đề, nền tảng, và xung lực cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và 2021-2030 mà Đại hội XIII của Đảng đã đặt ra”, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

20210713-l3.jpg

Tại Hội nghị trực tuyến Đối thoại Phát triển địa phương 2021, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao đổi chuyên đề: "Cơ hội trong chuyển đổi số của các địa phương"

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị cách đại biểu, các học giả, nhà khoa học, nhà quản lý, các địa phương trập trung thảo luận một loạt vấn đề và sáng kiến gồm:

Thứ nhất, tập trung khắc phục một yếu kém mà Đại hội XII của Đảng đã chỉ ra là: “... chỉ đạo và tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu, chậm được khắc phục; năng lực cụ thể hóa, thể chế hóa chủ trương, nghị quyết còn hạn chế”. Do vậy, đối vấn đề phát triển quốc gia cũng như địa phương, cần xem đẩy mạnh quản trị thực thi là một sáng kiến quan trọng để giải quyết các vấn đề trong triển khai thực hiện, thực hiện đảm bảo tính khả thi và tính hiệu quả trong thực tiễn của các quyết sách.

Thứ hai, nhận thức và nắm bắt các cơ hội trong thách thức, đặc biệt đối với vấn đề chuyển đổi số; đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra. Đối với chuyển đổi số trước tiên cần chuyển đổi nhận thức, từ cấp lãnh đạo cao nhất đến lãnh đạo của các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương, các doanh nghiệp cùng mọi người dân và lấy người dân là trung tâm của chuyển đổi số. Đây chính là một trong những đặc trưng quan trọng nhất của kỷ nguyên số mà đất nước đang tiến vào, trong xu thế chung toàn cầu. Chính sự tham gia vào quá trình chuyển đổi số của những người dân bình thường thông qua các nền tảng kỹ thuật số đang tạo ra tài nguyên số có giá trị và tăng trưởng mạnh mẽ, qua đó giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số ở quốc gia với gần 100 triệu dân với các hoạt động kinh tế, xã hội đang bùng nổ này.

20210713-l9.jpg

Hội nghị Đối thoại Phát triển địa phương 2021, GS. Trần Ngọc Anh (Đại học Indiana, Hoa Kỳ) trình bày chuyên đề: "Quảng trị thực thi mục tiêu phát triển địa phương trong trạng thái bình thường mới"

Thứ ba, bình thường mới là một khái niệm được nhắc đến nhiều gắn với đại địch Covid-19, nhưng trạng thái bình thường mới không chỉ về đại dịch mà chính là sự thích nghi với nhiều rủi ro khác nhau đa dạng về hình thức cũng như quy mô trong quá trình phát triển, trong đó bao gồm vấn đề thiên tai, thời tiết bất thường, biến đổi khí hậu... những thách thức lớn đối với sự phát triển của đất nước với những tác động tiêu cực đến kinh tế và đời sống của Nhân dân. Trong những năm gần đây, những tác động này đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt nghiêm trọng ở một số tỉnh, địa phương. Phát triển quốc gia nói chung cũng như các địa phương trong “tình trạng bình thường mới” chính là thực tiễn và yêu cầu khách quan hiện nay.

Thứ tư, là sáng kiến về thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng xanh. Theo một ước tính của Ngân hàng Thế giới, trong năm 2020, suy thoái môi trường đã gây ra 10% tổn thất thu nhập ở Việt Nam, cao nhất trong số 23 nước đang phát triển được đưa ra để so sánh. Tăng trưởng xanh cũng là phương thức để nắm bắt được cơ hội to lớn mà những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA... mang lại, Việt Nam cần đáp ứng được nhiều tiêu chuẩn cao về bảo vệ môi trường. Liên minh châu Âu – một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam đang áp dụng “thuế xanh” đối với hàng hóa nhập khẩu vào thị trường này.

20210713-l6.jpg

Các diễn giả, nhà khoa học, nhà quản quý, lãnh đạo doanh nghiệp tham gia bàn tròn đối thoại "Các sáng kiến quản trị thực thi trong bối cảnh chuyển đổi số"

Với tinh thần nhất quán là “Tư duy quốc gia, hành động địa phương”, trong những năm tới, Đối thoại phát triển địa phương sẽ tiếp tục được tổ chức, trở thành sự kiện thường niên, để đối thoại các vấn đề đặt ra đối với phát triển địa phương mỗi giai đoạn khác nhau, thúc đẩy chia sẻ tri thức, kinh nghiệm giữa những người làm chính sách ở trung ương và với các địa phương, các doanh nghiệp, chuyên gia, các đối tác phát triển của Việt Nam, tìm kiếm những sáng kiến và giải pháp để các địa phương cất cánh phát triển, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ.

Đăng Quý
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top