Thực hiện chiến dịch cao điểm 92 ngày đêm, Bình Phước chuyển biến tích cực trong xây dựng chính quyền điện tử

Thứ ba, 30/08/2022 23:12

Sáng nay 23/6, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh chủ trì họp sơ kết tình hình thực hiện Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 1-6-2022 của UBND tỉnh Bình Phước về triển khai chiến dịch cao điểm 92 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển chính quyền số” từ ngày 1-6-2022 đến 31-8-2022.

bp-12475315092022.jpg 

Bình Phước đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển chính quyền số

Dự họp có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Chiến dịch tập trung chủ yếu vào 8 chỉ tiêu cơ bản: Dịch vụ công trực tuyến; hồ sơ dịch vụ công được xử lý trực tuyến; tỷ lệ số hóa hồ sơ; triển khai báo cáo GRIS, LRIS; giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; xử lý hồ sơ giấy; thanh toán trực tuyến và tình hình triển khai tổ công nghệ cộng đồng. 

Các chỉ tiêu cơ bản chuyển biến rõ nét

Theo báo cáo tại cuộc họp, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh ở cấp tỉnh tăng từ 91% lên 95,57% trong thời gian từ ngày 1-5-2022 đến 22-6-2022. Cổng dịch vụ công tỉnh đã tiếp nhận mới 40.689 hồ sơ, nâng lũy kế hồ sơ cần giải quyết lên 93.068. Trong kỳ, các đơn vị đã giải quyết được 43.645 hồ sơ, trong đó có 1.265 hồ sơ đã trễ hạn; còn lại 49.392 hồ sơ đang giải quyết, trong đó có 21 hồ sơ đã trễ hạn. Sau 22 ngày đêm thực hiện chiến dịch, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn đã giải quyết trong kỳ là 2,9%, so với trước ngày 1-6 tỷ lệ này ở mức 3,78%, giảm 0,88%. Tỷ lệ xử lý dịch vụ công trực tuyến tăng từ khi bắt đầu triển khai chiến dịch là 90,18% đến ngày 22-6-2022 đã tăng lên 100%.

Đến nay, hệ thống báo cáo Chính phủ GRIS đã tiếp nhận 13 báo cáo của các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

Ở lĩnh vực thanh toán trực tuyến, có 113 giao dịch phí, lệ phí bằng hình thức trực tuyến đạt 17 triệu đồng; thanh toán nghĩa vụ đất đai trực tuyến có 4.889 giao dịch đạt hơn 75 tỷ đồng. Đối với chỉ tiêu số hóa hồ sơ, đến nay tỉnh chưa có hướng dẫn về việc số hóa hồ sơ nên chưa thống nhất được dữ liệu cho toàn tỉnh. Toàn tỉnh đã hoàn thành công tác triển khai thành lập 111 tổ công nghệ cộng đồng cấp xã với 1.080 thành viên, 844 tổ công nghệ cộng đồng cấp thôn, ấp với 5.520 thành viên. 

Theo đánh giá tại cuộc họp, thực hiện chiến dịch 92 ngày đêm đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc triển khai thực hiện dịch vụ trực tuyến, xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh; tạo được sự đồng thuận và triển khai quyết liệt ở tất cả các cấp, các ngành từ tỉnh đến huyện, xã.

Đồng thời, các chỉ số quan trọng của kế hoạch đều đã có sự chuyển biến rõ rệt. Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến đạt được những kết quả tốt ở cấp tỉnh và cấp huyện. Các chỉ tiêu về số dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ về cơ bản đã đạt được mục tiêu 80%. 

Xây dựng chính quyền điện tử phải thực chất, tránh hình thức

Ngoài những mặt đạt được, các thành viên dự họp cũng đã tập trung thảo luận, giải trình về những mặt hạn chế, chưa đạt của mỗi đơn vị, địa phương. Trong đó, tập trung đưa ra các giải pháp giải quyết tình trạng hồ sơ trễ hẹn ở các cấp, các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và các văn phòng chi nhánh đăng ký đất đai. Cuộc họp cũng chú trọng thảo luận đưa ra giải pháp nâng cao tỷ lệ thanh toán trực tuyến ở một số địa phương.

14 ngày phải hoàn thành 5 nhiệm vụ

Cuộc họp cũng đã đưa ra nhiệm vụ cho 2 tuần tiếp theo. Cụ thể, phấn đấu đạt 80% dịch vụ công trực tuyến đối với các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã. Nâng tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công được xử lý trực tuyến tăng lên 25%. Đạt 100% tỷ lệ số hóa hồ sơ ở cấp tỉnh và cấp huyện. Tỷ lệ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện trực tuyến là 80%. Đối với việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, phấn đấu giảm tỷ lệ hồ sơ quá hạn xuống dưới 1%. 

Kết luận cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh nhấn mạnh: Chiến dịch 92 ngày đêm là cơ hội để thực hiện tốt hơn nữa cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử. Qua đây đã nhận thấy sự quyết liệt của vai trò người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong xây dựng chính quyền điện tử. Đồng thời, các sở, ban, ngành đã tăng tốc hơn bằng cách giảm lượt hồ sơ trễ hạn; một số địa phương vùng sâu, vùng xa có sự chuyển biến trong thực hiện cải cách hành chính. 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh đề nghị các sở, ngành, địa phương bám sát thực hiện 5 nhiệm vụ được đưa ra trong 2 tuần tới, đặc biệt phải giảm hồ sơ trễ hạn từ 2,9% xuống dưới 1% trong 2 tuần tới. Lãnh đạo các cấp, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt hơn, kiểm tra sát sao hơn trong việc triển khai thực hiện thủ tục hành chính để đạt mục tiêu của chiến dịch 92 ngày đêm đặt ra. Chấm dứt triệt để hình thức không trung thực - bấm kết thúc hồ sơ khi chưa hoàn thành tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Cần giúp người dân thay đổi thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần vào việc thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử dễ dàng hơn. 

Việc thực hiện thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử phải thực chất, trung thực, hiệu quả thực tế chứ không phải hình thức. Có như vậy mới phục vụ tốt hơn nữa người dân và doanh nghiệp.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh

 

Ngọc Bích
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top