Thúc đẩy ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Thứ sáu, 30/05/2014 09:27

Sáng nay, 3/4/2014, phát biểu tại Hội thảo Ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Hòa Bình 2014, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng cho biết, với tư cách là Bộ quản lý chuyên ngành, Bộ Thông tin và Truyền thông sẵn sàng tiếp tục phối hợp, ủng hộ Hòa Bình thúc đẩy ứng dụng CNTT trên địa bàn.

img

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng, thúc đẩy ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ điện tử, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn là chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà nước. Tại Nghị quyết số 13, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã nhấn mạnh "Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào quản lý, khai thác, vận hành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội và toàn bộ nền kinh tế. Coi thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong lộ trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa từng ngành, từng lĩnh vực". Bằng sự nỗ lực của các ngành, các cấp, việc ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước thời gian qua đã đạt được những những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động, thúc đẩy cải cách hành chính. Hầu hết các Bộ, ngành, địa phương đã triển khai hệ thống thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản và điều hành để trao đổi văn bản, điều hành qua mạng; Hệ thống họp trực tuyến được ứng dụng rộng rãi, tiết kiệm thời gian, chi phí hội họp; Ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực thuế, hải quan thể hiện rõ hiệu quả quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục.

Trong thời gian qua, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo tỉnh, cùng với sự nỗ lực của cơ quan các cấp, đặc biệt là Sở Thông tin và Truyền thông, việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tại Hòa Bình đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo cơ sở cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhưng với những khó khăn đặc thù của mình, Hòa Bình vẫn còn nhiều hạn chế trong công tác ứng dụng CNTT, cụ thể như: Hạ tầng CNTT đã được cải thiện, nhưng nhiều trang thiết bị đã được đầu tư từ lâu, nay không đáp ứng nhu cầu mới; Mạng truyền số liệu chuyên dùng được xây dựng đến cấp huyện, nhưng vẫn đang chờ cung cấp kết nối mạng và dịch vụ; Hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành, quản lý từ tỉnh xuống cấp huyện chưa được hình thành; nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT chưa đáp ứng được nhu cầu. Với những khó khăn như vậy, trong thời gian tới, Hòa Bình sẽ cần nhiều nỗ lực, sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan nhà nước các cấp và các doanh nghiệp, tìm ra các giải pháp để triển khai hiệu quả ứng dụng CNTT.

Thứ trưởng cho biết, với tư cách là Bộ quản lý chuyên ngành, Bộ Thông tin và Truyền thông sẵn sàng tiếp tục phối hợp, ủng hộ Hòa Bình thúc đẩy ứng dụng CNTT trên địa bàn.

Nhân dịp này, Thứ trưởng cũng đề nghị Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tiếp tục quan tâm, ủng hộ, chỉ đạo thúc đẩy ứng dụng CNTT tại địa phương.

Ông Bùi Văn Cửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo CNTT tỉnh Hòa Bình tin tưởng: với sự quan tâm sâu sắc của Bộ Thông tin và Truyền thông, những kinh nghiệm và sự hợp tác chặt chẽ của doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và CNTT trong và ngoài tỉnh, cùng với sự sẵn sàng ứng dụng của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh, thì việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới sẽ có bước tiến quan trọng, góp phần đưa Hòa Bình trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2015, tạo nền tảng để đến năm 2020 trở thành trung tâm kinh tế của vùng Tây Bắc…/.

Việt Thắng
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top