Thừa Thiên Huế: Triển khai Phương án Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Thứ hai, 15/03/2021 10:30

Sáng ngày 12/3, Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị triển khai Phương án Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương chủ trì hội nghị.

20210315-l10.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương chỉ đạo tại Hội nghị

Tổng điều tra Kinh tế 2021 là cuộc điều tra lớn, hết sức quan trọng do ngành Thống kê thực hiện thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, sự nghiệp nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất, kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu. Tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước GDP; Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) năm 2020 và các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia. Cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội; làm dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong giai đoạn tiếp theo.

Nội dung điều tra bao gồm các nhóm thông tin về nhận dạng đơn vị điều tra; lao động và thu nhập người lao động; thông tin về người đứng đầu; lao động của cơ sở; thu nhập của người lao động; kết quả, chi phí sản xuất, kinh doanh; tình hình ứng dụng công nghệ thông tin; tình hình tiếp cận tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế và thông tin chuyên đề về đơn vị điều tra.

Ðối tượng điều tra gồm các đơn vị ngành kinh tế trên địa bàn gồm cơ sở sản xuất, kinh doanh; cơ sở sự nghiệp, hiệp hội; tổ chức phi Chính phủ của nước ngoài tại Việt Nam; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng… Các nhóm thông tin được thu thập theo 22 loại phiếu điều tra, qua hình thức trực tuyến (sử dụng trang web) hoặc phỏng vấn trực tiếp.

20210315-l11.jpg

Ông Ngô Liều, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh trình bày Phương án và Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Song song công tác tổ chức tổng điều tra kinh tế 2021, điều tra cơ sở hành chính năm 2021 cũng được triển khai để thu nhập thông tin về số cơ sở hành chính, số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các cơ sở hành chính nhằm rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực… đáp ứng yêu cầu quản lý của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương; tổng hợp các chỉ tiêu thống kê chính thức năm 2020 của các chuyên ngành có liên quan đến khối cơ quan hành chính,…

Ðối tượng điều tra gồm các cơ quan Đảng, Nhà nước, các cơ sở trực thuộc cơ quan hành chính có sử dụng con dấu và tài khoản riêng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh tăng cường phối hợp với Cục Thống kê tỉnh, Sở Nội vụ triển khai thực hiện kế hoạch và phương án Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 một cách nghiêm túc, công tâm, kỹ lưỡng để mang lại hiệu quả cao nhất. Chủ động bố trí sắp xếp công việc ưu tiên, cần thiết đảm bảo theo đúng kế hoạch Tổng điều tra đã đề ra, tích cực phối hợp đồng bộ, báo cáo, chia sẻ thông tin, đặc biệt là thông tin về đối tượng điều tra, tránh bỏ sót đối tượng. Đồng thời tập trung tuyên truyền, trong đó làm rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong quá trình thực hiện nhằm tạo thuận lợi tối đa cho các lực lượng trong quá trình triển khai thực hiện tổng điều tra.

 

www.thuathienhue.gov.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top