Thủ tướng phê duyệt điều lệ tổ chức hoạt động của VNPT

Thứ sáu, 08/04/2016 09:46

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn VNPT mới được Thủ tướng Chính phủ ban hành, vốn điều lệ của VNPT là 72.237 tỷ đồng. Trong 71 đơn vị trực thuộc Tập đoàn này, có Trung tâm Nghiên cứu Phát triển (VNPT-RD).

20160408-Nam-3.jpg
 
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Nghị định 25/QĐ-TTg ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn VNPT. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 21/5/2016. Bãi bỏ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn VNPT ban hành theo Quyết định 180 ngày 28/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định khác trước đây trái với Nghị định này.
 
Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động mới ban hành, VNPT là Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
 
Mục tiêu hoạt động của VNPT là tổ chức sản xuất kinh doanh theo quy hoạch, kế hoạch và chính sách của Nhà nước; kinh doanh có lãi; bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư tại VNPT và vốn của VNPT đầu tư tại các doanh nghiệp khác; hoàn thành các nhiệm vụ khác do chủ sở hữu giao.
 
Đồng thời, xây dựng và phát triển VNPT thành tập đoàn kinh tế nhà nước mạnh, năng động, hiệu quả, hiện đại, có năng lực cạnh tranh ở trong nước và quốc tế; thực hiện tốt nhiệm vụ công ích; góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh; làm nòng cốt để ngành viễn thông và CNTT Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả. 
 
VNPT có ngành, nghề chính là kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ viễn thông, CNTT, truyền thông đa phương tiện; tư vấn, khảo sát, thiết kế, lắp đặt, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa, cho thuê công trình, thiết bị viễn thông, CNTT; nghiên cứu, phát triển, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu thiết bị, sản phẩm viễn thông, CNTT, truyền thông đa phương tiện.
 
Bên cạnh đó, VNPT có các ngành nghề kinh doanh liên quan gồm: đầu tư tài chính trong lĩnh vực viễn thông, CNTT và truyền thông đa phương tiện; quảng cáo, nghiên cứu thị trường, tổ chức hội nghị, hội thảo, triển lãm liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính; bồi dưỡng, cung cấp nguồn nhân lực trong lĩnh vực viễn thông, CNTT và truyền thông đa phương tiện; kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng, cơ sở nhà đất hiện có của VNPT.
 
Điều lệ quy định, các ngành nghề kinh doanh do VNPT đang đầu  tư không thuộc các ngành nghề nêu trên thì thực hiện thoái vốn theo lộ trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. VNPT có thể bổ sung ngành nghề kinh doanh khác sau khi được chủ sở hữu nhà nước chấp thuận.
 
Vốn điều lệ của VNPT tại thời điểm phê duyệt Điều lệ này là 72.237 tỷ đồng. Nhà nước là chủ sở hữu của VNPT. Chính phủ trực tiếp thực hiện hoặc phân công cho Thủ tướng Chính phủ, Bộ TT&TT, các Bộ có liên quan. Hội đồng thành viên VNPT thực hiện các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với VNPT theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. Người đại diện theo pháp luật của VNPT là Tổng Giám đốc.
 
Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành của VNPT gồm: Hội đồng thành viên; Tổng Giám đốc; Kiểm soát viên; các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng; Bộ máy giúp việc (Văn phòng và các Ban tham mưu). Hội đồng thành viên VNPT có 7 thành viên. Các thành viên Hội đồng thành viên cùng chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu nhà nước, trước pháp luật về mọi hoạt động của VNPT và về các quyết định của Hội đồng thành viên gây thiệt hại cho VNPT và chủ sở hữu nhà nước, trừ thành viên biểu quyết không tán thành quyết định này; thực hiện các nghĩa vụ quy định tại Điều lệ này, Luật Doanh nghiệp và pháp luật.
 
Đáng chú ý, theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của VNPT mới ban hành, Tập đoàn này có 71 đơn vị trực thuộc gồm: Tổng công ty Hạ tầng mạng (VNPT-Net); 63 Viễn thông tỉnh, thành phố; Trung tâm Nghiên cứu Phát triển (VNPT-RD); 3 Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ; và Trường Trung học Bưu chính Viễn thông và CNTT III.
 
Bên cạnh 2 công ty con do VNPT sở hữu 100% vốn điều lệ là Tổng công ty Truyền thông (VNPT-Media) và Tổng công ty Dịch vụ viễn thông (VNPT-VinaPhone), VNPT còn có 5 công ty con khác, 12 công  ty liên kết và 3 đơn vị sự nghiệp gồm: Bệnh viện Bưu điện (tại TP.Hà Nội), Bệnh viện Đa khoa Bưu điện (tại TP.HCM) và Bệnh viện Phục hồi chức năng Bưu điện (tại TP.Hải Phòng).
 
Điều lệ mới cũng nêu rõ danh sách 50 đơn vị của VNPT thực hiện thoái vốn: Công ty CP Bất động sản BCVT Việt Nam (VNPT Land);  Công ty CP Dịch vụ BCVT Sài Gòn (SPT); Công ty CP Đầu tư Viễn thông và Hạ tầng đô thị (ITC); Công ty CP Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP); Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP (VINACAP) Công ty CP cáp quang Việt Nam (VINA-OFC); Công ty CP Vật liệu Bưu điện (PMC); Công ty CP viễn thông VTC (VTC); Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam (VF2); Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam…
 
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top