Thủ tướng phê duyệt Đề án xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt Nam

Thứ hai, 25/08/2014 13:51

Ngày 21/8/2014, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 1464/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt Nam; trong đó đặt ra yêu cầu phải trở thành một trung tâm thông tin xác thực, “ngân hàng dữ liệu” về báo chí Việt Nam, phục vụ việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản báo chí Việt Nam, góp phần đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên ngành báo chí cho đội ngũ cán bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển sự nghiệp báo chí và sự nghiệp bảo tàng Việt Nam.

img

Mục tiêu của Đề án nhằm tôn vinh các nhà báo – chiến sỹ có những cống hiến xuất sắc trong các cuộc đấu tranh giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc và trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước. Ảnh: vnmedia.vn

Mục tiêu của Đề án nhằm tạo dựng một thiết chế văn hóa tương xứng với vị thế và tầm vóc phát triển của báo chí Việt Nam trong lịch sử cận – hiện đại của dân tộc, nhằm lưu giữ, phát huy giá trị di sản báo chí; giới thiệu tổng quát về lịch sử báo chí Việt Nam, về sự phát triển phong phú đa dạng của các loại hình báo chí Việt Nam; phục vụ nhu cầu nghiên cứu khoa học, học tập, giảng dạy và hưởng thụ văn hóa của công chúng trong và ngoài nước.
 
Tích cực góp phần bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc, giáo dục lịch sử, văn hóa, truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của cha ông, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đồng thời, nhằm tôn vinh các thế hệ nhà báo, đặc biệt là các nhà báo cách mạng trước và trong Cách mạng tháng Tám năm 1945; các nhà báo – chiến sỹ có những cống hiến xuất sắc trong các cuộc đấu tranh giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc và trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước; tôn vinh và ghi nhận những đóng góp lớn lao của các tờ báo, cơ quan báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam.
 
Theo Đề án, Bảo tàng Báo chí Việt Nam bao gồm các khu chức năng chính: Khu trưng bày trung tâm về chủ đề “Bác Hồ với báo chí – Báo chí với Bác Hồ”; các khu chức năng khác để bảo đảm thực hiện mục tiêu, chức năng của Bảo tàng Báo chí Việt Nam.
 
Căn cứ vào cấu trúc nội dung trưng bày, Hội Nhà báo Việt Nam xây dựng nội dung chi tiết và hình thức trưng bày Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo Bảo tàng Báo chí Việt Nam xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hàng năm về công tác sưu tầm, bổ sung tài liệu, hiện vật mới và đào tạo đội ngũ cán bộ có đủ trình độ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu về công tác xây dựng, quản lý, vận hành Bảo tàng Báo chí Việt Nam.
 
Cũng theo Quyết định, Bảo tàng Báo chí Việt Nam đặt tại khuôn viên Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam, địa chỉ tại ô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Đề án xây dựng Bảo tàng được thực hiện trong 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (từ năm 2014 - 2016): hoàn thành trưng bày về Báo chí cách mạng Việt Nam, khánh thành Bảo tàng; giai đoạn 2 (từ năm 2017 và các năm tiếp theo): hoàn thiện toàn bộ nội dung trưng bày Bảo tàng, tiếp tục mở rộng, phát triển bảo tàng theo thực tế phát triển của Bảo tàng và điều kiện cho phép./.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top