Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục Dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng DVC quốc gia năm 2020

Thứ tư, 25/03/2020 15:53

Ngày 24/03/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 411/QĐ-TTg phê duyệt danh mục Dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ Công (DVC) quốc gia năm 2020.

 Theo đó, danh mục các DVC tích hợp, cung cấp trên Cổng DVC quốc gia năm 2020 được chia thành 2 nhóm: Nhóm DVC liên quan đến một số chỉ số môi trường kinh doanh và Nhóm DVC thiết yếu, số lượng đối tượng thực hiện cao.

20200325-pg12.jpg

Đối với nhóm DVC liên quan đến một số chỉ số môi trường kinh doanh, Quyết định 411/QĐ-TTg nêu rõ ngay trong quý I/2020, 8 DVC phải được tích hợp, cung cấp trên Cổng DVC quốc gia, trong đó có các  DVC liên quan đến đăng ký thành lập doanh nghiệp, khai lệ phí môn bài và kê khai thuế doanh nghiệp phải được tích hợp, cung cấp trên Cổng DVC quốc gia.
 
Đối với 57 DVC thuộc nhóm DVC thiết yếu, số lượng đối tượng thực hiện cao được liệt kê trong Danh mục phải được tích hợp, cung cấp trên Cổng DVC quốc gia, đáng chú ý có những dịch vụ sau: Thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên phạm vi cả nước (tháng 6/2020); Đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp (mức độ 4); Cấp mới giấy phép lái xe; Cấp, cấp lại, sửa đổi, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông, hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ; Thủ tục đăng ký, thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký, xóa đăng ký thế chấp; Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia; Cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản; Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sử dụng tần số, thiết bị vô tuyến điện đối với mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ, mạng viễn thông dùng riêng sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động…
 
Đặc biệt có nhiều dịch vụ công liên quan đến Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ được tích hợp, cung cấp trên Cổng DVC quốc gia trong quý II/2020, trong đó có: đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; đăng ký, đăng ký lại điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH; Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản; Nộp tiền đóng BHXH tự nguyện và bảo hiểm y tế…
 
Cũng theo Quyết định 411/QĐ-TTg, ngoài 65 DVC được quy định trong Danh mục DVC tích hợp, cung cấp trên Cổng DVC quốc gia năm 2020, căn cứ điều kiện thực tế của Bộ ngành địa phương, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt danh mục, lộ trình DVC trực tuyến thuộc phạm vi quản lý được tích hợp, cung cấp trên Cổng DVC quốc gia năm 2020 bảo đảm đạt tỉ lệ tối thiểu theo quy định tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.
Giang Phạm
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top