Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi thư tới cộng đồng Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam

Thứ tư, 23/12/2020 10:27

Nhân dịp Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ II năm 2020 (Diễn đàn Doanh nghiệp công nghệ số lần 2 năm 2020), Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư tới cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Cổng TTĐT Bộ TT&TT xin trân trọng đăng tải toàn văn Bức thư của Thủ tướng Chính phủ gửi tới Diễn đàn doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ II năm 2020.

Thu-tuong.jpg

Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Số: 363/LĐCP

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2020

Thân ái gửi cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam

Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung và cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số nói riêng có vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và đến nay cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số đã có bước phát triển mạnh mẽ với gần 60.000 doanh nghiệp công nghệ số; doanh thu ước tính khoảng 120 tỷ USD; trở thành một động lực quan trọng góp phần thúc đẩy cộng đồng DN Việt Nam phát triển.

Trong xu thế hội nhập quốc tế và tác động mạnh mẽ của cuộc CMCN lần thứ 4, bên cạnh nhiều cơ hội để phát triển, các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức trong việc cạnh tranh nghiên cứu phát triển sản phẩm, dịch vụ mới. Thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW năm 2019 của Bộ Chính trị và mục tiêu phát triển 100.000 doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam theo Chỉ thị số 01/CT-TTg năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ cần có sự chung tay, nỗ lực của Nhà nước, người dân và cộng đồng DN. Chính phủ sẽ tích cực hoàn thiện thể chế, pháp luật và xây dựng, triển khai các chiến lược phù hợp, cơ chế, chính sách thông thoáng, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho DN phát triển, đặc biệt là các DN công nghệ số.

Cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số cần phải đi tiên phong trong nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ, đóng góp quan trọng vào quá trình chuyển đổi số quốc gia, chuyển đổi nền kinh tế số để thực hiện khát vọng vì một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.

Nhân dịp, Diễn đàn doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2020, thay mặt Chính phủ tôi thân ái gửi tới toàn thể cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, cùng toàn thể lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia, cán bộ quản lý người lao động lời hỏi thăm thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất. Tôi tin tưởng rằng, với những kết quả đạt được, cùng với phát huy mạnh mẽ trí tuệ và nội lực, cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

 
                                                                                       Thân ái.
 
Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng  hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam  
Nguyễn Xuân Phúc
 
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top