Thủ tướng chỉ thị triển khai kiểm soát thủ tục hành chính

Thứ ba, 21/09/2010 10:46

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có Chỉ thị 1722/CT-TTg yêu cầu các Bộ, ngành liên quan và địa phương hoàn thiện phương thức đánh giá tác động của các thủ tục hành chính (TTHC), kiện toàn tổ chức, nhân sự cho cơ quan, đơn vị kiểm soát TTHC trước 14/10, cũng như tiến hành kiểm soát TTHC kể từ ngày Nghị định 63/2010/NĐ-CP có hiệu lực (14/10/2010).

img

Chỉ ban hành hoặc duy trì các TTHC thực sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp nhất - Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị Văn phòng Chính phủ biên soạn tài liệu hướng dẫn về nội dung của Nghị định 63/2010/NĐ-CPNghị định 20/2008/NĐ-CP đối với các ngành, các cấp trong phạm vi cả nước; bảo đảm huy động toàn xã hội tham gia vào quy trình kiểm soát TTHC để thực hiện tốt mục tiêu cải cách TTHC. 

Chỉ ban hành, duy trì TTHC thực sự cần thiết

Trên cơ sở kết quả triển khai rà soát TTHC trong khuôn khổ của Đề án 30, Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ hoàn thiện tài liệu hướng dẫn cách thức đánh giá tác động của các quy định về TTHC, bảo đảm nguyên tắc chỉ ban hành hoặc duy trì các TTHC thực sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp nhất.

Trong tháng 11/2010, Văn phòng Chính phủ sẽ tổ chức tập huấn về cách thức đánh giá tác động của các quy định về TTHC và tính toán chi phí tuân thủ TTHC cho cán bộ, công chức thuộc đơn vị kiểm soát TTHC của các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng chỉ thị: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ dành thời lượng phù hợp để thông tin, tuyên truyền tới người dân và cộng đồng doanh nghiệp về nội dung và tình hình, kết quả thực hiện Nghị định 63/2010/NĐ-CP, Nghị định 20/2008/NĐ-CP tại các Bộ, ngành và địa phương; nêu gương những cán bộ, công chức có sáng kiến cải cách TTHC, tận tâm, tận tụy trong phục vụ nhân dân.

Kiện toàn tổ chức, nhân sự cơ quan kiểm soát TTHC trước 14/10

Chỉ thị 1722/CT-TTg nêu, trước ngày 14/10 tới, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải kiện toàn xong tổ chức và nhân sự của cơ quan, đơn vị kiểm soát TTHC theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn 1046/TTg-TCCV ngày 23/6/2010.

Thủ tướng yêu cầu, nhân sự tuyển dụng cho cơ quan, đơn vị kiểm soát TTHC của Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ, Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tối thiểu phải đáp ứng trình độ đại học thuộc 1 trong các chuyên ngành về kinh tế, kỹ thuật, xã hội hành chính công và luật học; có kỹ năng nghiên cứu, tổng hợp và khả năng đề xuất sáng kiến cải cách TTHC...

Không thẩm định khi chưa có ý kiến của Cơ quan, đơn vị kiểm soát TTHC

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tư pháp và các đơn vị pháp chế của Bộ, cơ  quan ngang Bộ, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không thẩm định các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC khi chưa có ý kiến của cơ quan, đơn vị kiểm soát TTHC theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định 63/2010/NĐ-CP.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tổ chức thực hiện nghiêm việc công khai TTHC quy định tại Nghị định 63/2010/ NĐ-CP; xử lý nghiêm minh và công khai biện pháp, hình thức xử lý đối với cán bộ, công chức có vi phạm trong thực hiện và kiểm soát TTHC.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top