Thứ trưởng Trương Minh Tuấn thăm và làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi

Thứ ba, 01/07/2014 14:35

Sáng ngày 01/07/2014, tại tỉnh Quảng Ngãi, đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông do Thứ trưởng Trương Minh Tuấn dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi. Cùng đi với Thứ trưởng có đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

img

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2014 với Thứ trưởng Trương Minh Tuấn, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi cho biết, trong năm 2014 mặc dù phải đảm trách một khối lượng lớn công việc, Sở vẫn bố trí một cách hợp lý để cử cán bộ tham dự các khóa đào tạo do Tỉnh ủy và các cơ quan thuộc khối Đảng tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan hành chính trực thuộc, Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành Trung ương tổ chức. Trong 6 tháng đầu năm 2014, Sở đã tham gia vào Kế hoạch thực hiện Đề án theo Quyết định 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ngãi lần thứ V năm 2014; Kế hoạch thực hiện Đề án và Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2013-2020” của tỉnh.
 
Đối với lĩnh vực quản lý Báo chí, nhìn chung, các cơ quan báo chí của tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền, không có những sai sót đáng kể; nội dung chủ đề tuyên truyền phong phú, đa dạng, hấp dẫn, đúng định hướng; đáp ứng nhu cầu thông tin, giải trí, văn hóa tinh thần của nhân dân; không có tình trạng lợi dụng tình hình, sự kiện để thực hiện thông tin, tuyên truyền xuyên tạc sự thật, trái với đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quan điểm chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh.
 
Đối với công tác quản lý Xuất bản, trong 6 tháng đầu năm Sở đã thẩm định nội dung cấp phép 22 bản tin nhất thời, tài liệu không kinh doanh cho các sở, ban, ngành, hội – đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp; và 03 bản tin định kỳ - với tổng số lượng trên 40.230 bản in. Công tác kiểm tra nội dung lưu chiểu xuất bản phẩm được Sở chú trọng theo dõi, tuy nhiên vẫn tồn tại một số trường hợp thực hiện chưa nghiêm so với qui định...
 
Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở TT&TT Quảng Ngãi kiến nghị Bộ TT&TT một số nội dung như: Đề nghị Bộ TT&TT có phương án kiện toàn, sắp xếp công tác báo chí ở tầm quốc gia nhằm đáp ứng tính phát hiện, tính chuẩn xác, tính định hướng, .. đối với tất cả các loại hình báo chí, góp phần tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng và vận hành tốt nguồn lực xã hội; Hầu hết các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đều hoạt động theo mô hình tổng công ty có qui mô hoạt động cả nước, do đó cơ chế chi phối đối với chi nhánh tại địa phương đều do cấp Tổng công ty chỉ đạo. Vì vậy, Sở đề nghị Bộ TT&TT có biện pháp, cơ chế để tăng cương vai trò của Sở chuyên ngành trong hoạt động quản lý tại địa phương; Đề nghị Bộ TT&TT, UBND tỉnh xem xét cơ chế, chính sách để công tác thông tin truyên truyền được thực hiện tốt trong địa bàn dân cư – nhất là khu vực miền núi để góp phần tăng cường năng lực thụ hưởng thông tin, nâng cao dân trí cho nhân dân.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đánh giá cao kết quả công tác của Sở TT&TT Quảng Ngãi trong 6 tháng đầu năm. Thứ trưởng Trương Minh Tuấn cũng đề nghị trong thời gian tới, Sở cần làm tốt hơn nữa những nhiệm vụ chuyên môn của mình. Đối với những kiến nghị của Sở, Bộ TT&TT sẽ xem xét và tạo điều kiện cho Sở hoạt động tốt. Thay mặt Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn chúc toàn thể cán bộ công chức viên chức của Sở Thông tin và Truyền thông khỏe mạnh, công tác tốt, hoàn thành mọi công việc được giao...
 
Việt Thắng
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top