Thứ trưởng Trương Minh Tuấn: Không thu hồi thẻ nhà báo đã hết hạn

Thứ năm, 31/03/2016 17:36

Trao đổi với Infonet, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn khẳng định: "Không thu hồi lại thẻ nhà báo đã hết hiệu lực".

Hôm nay, 31/3/2016, ngày hết hạn hiệu lực của thẻ nhà báo cũ, chuyển sang dùng loại thẻ từ.

Đã có cơ quan báo chí đề nghị phóng viên, nhà báo phải thu hồi lại thẻ nhà báo. Điều này khiến nhiều người băn khoăn.

Trao đổi với Infonet chiều nay, 31/3/2016, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn khẳng định: "Thẻ đã gia hạn đến hết 31/3/2016. Sau ngày hôm nay, thẻ nghiễm nhiên hết hiệu lực. Thu hồi hay không cũng không có giá trị gì cả. Bộ TT&TT không thu hồi thẻ này".

Thông tư số 07/2007 của Bộ Văn hóa – Thông tin (cũ) về việc Hướng dẫn cấp, đổi và thu hồi Thẻ nhà báo, đã quy định rõ những trường hợp người được cấp Thẻ nhà báo phải nộp lại Thẻ nhà báo:

- Người được cấp Thẻ nhà báo nhưng chuyển sang làm nhiệm vụ khác hoặc cương vị công tác mới không còn là đối tượng được cấp Thẻ nhà báo theo quy định tại khoản 1 mục II Thông tư này; người được cấp Thẻ nhà báo được nghỉ chế độ hưu trí nhưng không tiếp tục cộng tác với cơ quan báo chí để hoạt động báo chí; những người đã hết thời hạn hợp đồng lao động nhưng không được ký tiếp hợp đồng lao động mới.

Người đứng đầu cơ quan báo chí chịu trách nhiệm thông báo và tiếp nhận Thẻ nhà báo của các trường hợp nêu trên, nộp về Bộ Văn hóa - Thông tin.
- Khi cơ quan báo chí đã có quyết định của Bộ Văn hóa - Thông tin thu hồi giấy phép hoạt động thì người đứng đầu cơ quan báo chí chịu trách nhiệm thu lại toàn bộ số Thẻ nhà báo đã cấp cho những người đang công tác tại cơ quan báo chí nộp lại cho Bộ Văn hóa - Thông tin (Cục Báo chí) trong thời hạn mười lăm ngày (15) ngày, kể từ ngày quyết định thu hồi giấy phép có hiệu lực;
Các cơ quan báo chí ở Trung ương trực tiếp nộp về Bộ Văn hóa - Thông tin (Cục Báo chí) (nay là Cục Báo chí thuộc Bộ TT&TT – PV).
Các cơ quan báo chí ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nộp cho Sở Văn hóa - Thông tin để Sở Văn hóa - Thông tin gửi về Bộ Văn hóa - Thông tin (Cục Báo chí).
- Những người thuộc đối tượng phải nộp lại Thẻ nhà báo quy định tại điểm 8.1 và điểm 8.2 khoản 8 mục II của Thông tư này nếu được một cơ quan báo chí tiếp nhận vào biên chế hoặc ký hợp đồng dài hạn thì được xét cấp lại Thẻ nhà báo.
Thông tư số 07/2007  cũng đã quy định rõ những trường hợp phải thu hồi Thẻ nhà báo gồm:
- Người được cấp Thẻ nhà báo bị thu hồi Thẻ nhà báo trong các trường hợp:
+ Bị cơ quan tố tụng quyết định khởi tố bị can;
+ Bị cấp có thẩm quyền quyết định xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên hoặc bị khiển trách hai lần liên tục trong hai năm;
+ Vi phạm các quy định về hoạt động nghiệp vụ báo chí, thông tin trên báo chí, sử dụng Thẻ nhà báo không đúng mục đích gây hậu quả nghiêm trọng;
+ Bị kỷ luật buộc thôi việc tại cơ quan báo chí;
- Cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí có trách nhiệm báo cáo với Bộ Văn hóa - Thông tin để ban hành các quyết định thu hồi Thẻ nhà báo đối với các trường hợp quy định tại điểm 8.1 và điểm 8.2 khoản 8 mục II của Thông tư này.
- Trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày có quyết định thu hồi Thẻ nhà báo, người đứng đầu cơ quan báo chí, thủ trưởng cơ quan, đơn vị của người bị thu hồi Thẻ nhà báo có trách nhiệm thu lại Thẻ nhà báo của người bị thu hồi Thẻ nhà báo nộp lại cho Bộ Văn hóa - Thông tin (Cục Báo chí);
Các cơ quan báo chí ở Trung ương nộp trực tiếp về Bộ Văn hóa - Thông tin (Cục Báo chí).
- Người bị thu hồi Thẻ nhà báo chỉ được xét cấp lại Thẻ sau một (1) năm, kể từ ngày có quyết định thu hồi đối với trường hợp vi phạm quy định tại tiết b, tiết c, tiết d điểm 9.1 khoản 9 mục II; sau ba (3) năm, kể từ ngày có quyết định xóa án đối với trường hợp vi phạm quy định tại tiết a điểm 9.1 khoản 9 mục II của Thông tư này.
Bình Minh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top