Thứ trưởng Trần Đức Lai làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Tuyên Quang

Thứ hai, 17/06/2013 14:30

Nằm trong chương trình công tác của Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, từ ngày 10 đến ngày 14/6/2013, Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông do Thứ trưởngTrần Đức Lai dẫn đầu đã đến làm việc với các Sở Thông tin và Truyền thông và kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở trên địa bàn ba tỉnh: Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Tuyên Quang.

img

Thứ trưởng Trần Đức Lai làm việc tại Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ.

*Tại tỉnh Vĩnh Phúc, Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông đã có buổi trao đổi, đối thoại với Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc về việc: Ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý thuê bao di động trả trước, dùng chung hạ tầng viễn thông, hoạt động của các cơ quan báo chí trên địa bàn...
 
Cũng tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe báo cáo khái quát kết quả công tác 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của ngành Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc, cùng những kiến nghị, đề xuất của các đơn vị giúp ngành thông tin và truyền thông tỉnh phát triển bền vững.
 
img
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Đức Lai ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ngành thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc đã đạt được trong thời gian qua. Đối với lĩnh vực bưu chính, Thứ trưởng đề nghị bưu điện tỉnh cần rà soát, báo cáo với Sở các loại hình dịch vụ công thực hiện được qua con đường bưu chính. Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tổng hợp báo cáo tỉnh đề nghị các sở, ngành liên quan phối hợp; tăng cường dùng chung cơ sở hạ tầng và các dịch vụ công đối với điểm bưu điện văn hóa xã và trang bị sách báo, tài liệu để thu hút được người dân. Đối với lĩnh vực viễn thông, Thứ trưởng đề nghị Sở giữ vai trò trọng tài trong quá trình các doanh nghiệp tăng cường hợp tác dùng chung cơ sở hạ tầng; các doanh nghiệp chú trọng quản lý chặt chẽ mạng lưới, nhất là các đại lý thuê bao trả trước, tin nhắn rác, nội dung thông tin trên mạng Internet. Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tham mưu lãnh đạo tỉnh cơ chế, chính sách triển khai đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phối hợp với cải cách hành chính. Thực hiện hiệu quả các dự án công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh, nhất là Trung tâm hạ tầng thông tin; rà soát quy chế cung cấp thông tin trên cơ sở dữ liệu của tỉnh. Đối với lĩnh vực báo chí xuất bản, Bộ sẽ chú trọng đến việc bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị cho các phóng viên báo chí trên địa bàn tỉnh.
 
*Tại tỉnh Phú Thọ,Đoàn công tác của Bộ đã có buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ về các vấn đề: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính; quản lý thuê bao di động trả trước; chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở và lộ trình số hóa truyền hình...
 
Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ, tình hình hoạt động, công tác quản lý nhà nước của ngành trên địa bàn và kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa giai đoạn 2012-2013 và kế hoạch giai đoạn 2014-2015 có nhiều chuyển biến tích cực. Cũng theo báo cáo, công tác quản lý các lĩnh vực thông tin - truyền thông trên địa bàn tỉnh có sự tiến bộ rõ rệt, hạ tầng thông tin phát triển nhanh chóng, lĩnh vực viễn thông, internet, báo chí, xuất bản đều phát triển cả về số lượng, phong phú chủng loại và loại hình. Về Chương trình mục tiêu quốc gia, năm 2012 Phú Thọ có 51 xã được thụ hưởng từ chương trình đưa thông tin về cơ sở. Sở đã khảo sát tại 7 huyện, mở 05 lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác thông tin - truyền thông cơ sở, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên trang dân tộc miền núi trên Cổng giao tiếp điện tử tỉnh. Bên cạnh đó, ngành đã phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ sản xuất phim tài liệu, chương trình chuyên đề, bản tin thời sự và phát trên sóng của đài, phát hành các ấn phẩm Phú Thọ miền núi. Hiện nay, tỉnh Phú Thọ có 575 cán bộ làm công tác truyền thanh tại 277 đài xã, phường, thị trấn. Toàn tỉnh có 13/13 đài truyền thanh truyền hình cấp huyện, nhưng phần lớn thiết bị máy phát của 11/13 đài xuống cấp, công suất thấp. Và 277/277 xã, phường, thị trấn được đầu tư xây dựng Đài truyền thanh, tuy nhiên trang thiết bị hoạt động của các đài hầu hết còn thiếu.  
 
Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Đức Lai đánh giá cao kết quả ngành Thông tin và Truyền thông Phú Thọ đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong công tác tham mưu với Uỷ ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực quản lý.Măt khác, Sở tiến hành đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng Công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; tham mưu giúp lãnh đạo tỉnh về cơ chế, chính sách trong việc đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin; tập trung phát triển nguồn nhân lực Công nghệ thông tin.
 
Mặt khác, Thứ trưởng nhấn mạnh, trong thời gian tới, ngành thông tin và truyền thông tỉnh cần chung tay với Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực bưu chính như: Trả lương hưu, bảo hiểm, duy trì hoạt động điểm bưu điện văn hóa xã. Lĩnh vực Viễn thông - Internet nên định kỳ giao ban với các doanh nghiệp viễn thông để yêu cầu doanh nghiệp cùng tham gia vào các dự án xây dựng phát triển hạ tầng cho vùng sâu vùng xa; tăng cường kêu gọi các doanh nghiệp hợp tác dùng chung cơ sở hạ tầng; chỉ đạo các doanh nghiệp quản lý chặt chẽ mạng lưới, nhất là các đại lý thuê bao trả trước, tin nhắn rác, nội dung thông tin trên mạng Internet để đảm bảo an ninh mạng, an ninh thông tin... Đối với chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, theo Quyết định mới nhất của Bộ Thông tin và Truyền thông, Phú Thọ có hơn 200 xã miền núi nằm trong diện thụ hưởng từ chương trình, tuy nhiên tùy vào ngân sách từng năm để có điều chỉnh cho phù hợp với tình hình từng địa phương. Với dự án 1 của chương trình, tỉnh nên ưu tiên tập trung vào đào tạo, tập huấn cho cán bộ ở cơ sở. Với dự án 2, tỉnh rà soát lại cơ sở hạ tầng, hệ thống trang thiết bị của đài truyền thanh cấp xã báo cáo với Bộ trong tháng 6, tháng 7/2013. Dự án 3, Sở quản lý, chỉ đạo các điểm văn hóa xã khi đưa các ấn phẩm sách, báo phục vụ chương trình cần quản lý và sử dụng có hiệu quả.
 
*Tại Tuyên Quang, đoàn công tác của Bộ đã nghe lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Theo đó, trong năm 2012, sở đã mở lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ thông tin truyền thông cho trên 200 người; xuất bản, phát hành hàng vạn tờ rơi và sách về bảo vệ rừng, xây dựng nông thôn mới đến các thôn và xã của 54 xã trong vùng dự án... 
 
img
 
Trong năm 2013, sở tiếp tục phối hợp với các cấp, ngành liên quan triển khai có hiệu quả các dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở; đồng thời có một số đề xuất, kiến nghị Bộ sớm ban hành những văn bản hướng dẫn kịp thời để địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét bố trí kinh phí cho việc nâng cấp sửa chữa các đài truyền thanh cơ sở để nâng cao hiệu quả hoạt động.
 
Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo các cơ quan báo chí, bưu chính, viễn thông đã có một số kiến nghị, đề xuất về việc chi trả thù lao, nhuận bút theo Nghị định 61 của Chính phủ; việc nâng ngạch cho phóng viên, biên tập viên tại các cơ quan báo chí; quản lý đài phát thanh cấp huyện, thành phố; phát hành báo đến các thôn bản vùng cao trong ngày; về hỗ trợ thiết bị số hóa truyền hình cho đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng cao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong các cơ quan Nhà nước...
 
Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng nhấn mạnh,  Sở Thông tin và Truyền thông Tuyên Quang cần tăng cường hợp tác dùng chung cơ sở hạ tầng; về phía các doanh nghiệp, cần chú trọng quản lý chặt chẽ mạng lưới, nhất là các đại lý thuê bao trả trước, tin nhắn rác, nội dung thông tin trên mạng Internet. Đặc biệt, Sở cần tham mưu cho lãnh đạo tỉnh về cơ chế, chính sách đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện hiệu quả các dự án công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. Đối với lĩnh vực báo chí xuất bản, Bộ sẽ nghiên cứu, có hướng dẫn cụ thể về chế độ chi trả nhuận bút, nhất là đối với báo địa phương; quan tâm, chú trọng đến việc bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị cho các phóng viên của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.
 
Xuân Lộc - Bùi Giang
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top