Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng nghe báo cáo tiến độ xây dựng kiến trúc Bộ TT&TT điện tử

Thứ tư, 07/06/2017 16:33

Ngày 7/6/2017, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đã nghe Trung tâm Thông tin, đơn vị chuyên trách về CNTT của Bộ TT&TT, báo cáo về tiến độ xây dựng kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ.

20170607-pg1.jpg
 
Toàn cảnh buổi làm việc
 
Tại buổi làm việc, ông Hồ Sỹ Lợi, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin báo cáo những nội dung đã thực hiện xây dựng kiến trức Bộ Thông tin và Truyền thông điện tử. Theo đó, Trung tâm đã tiến hành: Khảo sát số liệu về ứng dụng CNTT các đơn vị trong Bộ từ đó hình thành sơ đồ tổng quan về ứng dụng CNTT của Bộ; Tổng hợp toàn bộ DVC do Bộ và các đơn vị thuộc Bộ thực hiện; Xây dựng mô hình liên thông nghiệp vụ từ đó đề xuất sơ đồ Bộ điện tử và thiết kế hệ thống LGSP (chia sẻ, tích hợp) cho Bộ TT&TT. Một số kết quả cụ thể đạt được sau khi tiến hành khảo sát đánh giá hiện trạng ứng dụng CNTT của các đơn vị thuộc Bộ, Bộ có tổng cộng 232 thủ tục hành chính, bên cạnh 12 dịch vụ công mức độ 3, 17 dịch vụ công mức độ 4, các dịch vụ công mức độ 2 được phân chia thành 4 nhóm: Nhóm các dịch vụ công cấp độ 2, nhưng liên quan đến các dịch vụ công khác đã triển khai mức độ 3, 4 (11 dịch vụ); Nhóm các dịch vụ công loại công bố (14 dịch vụ); Nhóm các các dịch vụ công có số lượng hồ sơ xử lý lớn (51 dịch vụ); Nhóm các dịch vụ còn lại (130 dịch vụ, số lượng hồ sơ xử lý ít, nhiều đơn vị tham gia thực hiện). Chuyên gia tư vấn đã trình bày cụ thể đối với việc xây dựng mô hình liên thông nghiệp vụ, sơ đồ Bộ điện tử và thiết kế hệ thống LGSP (hệ thống chia sẻ, tích hợp). Từ đó xác định nguyên tắc kết nối các hệ thống thông tin trong Bộ là liên thông hay tích hợp: Kết hợp giữa triển khai tập trung và phân tán các hệ thống thông tin (dịch vụ công, quản lý văn bản, quản lý cán bộ). Các đơn vị có năng lực và đã triển khai sẽ tự quản lý hệ thống của mình, còn lại Trung tâm Thông tin sẽ triển khai hệ thống chung, liên thông với nhau qua dữ liệu. Trung tâm Thông tin đã đề xuất xin ý kiến  các nội dung liên quan đến cách thức tiếp cận và triển khai phát triển kiến trúc Bộ TT&TT điện tử; mô hình liên thông nghiệp vụ, phân tích các nghiệp vụ; mức độ phân tán và tập trung trong việc hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến; kết nối hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Bộ; lựa chọn dịch vụ công trực tuyến trong giai đoạn tới.
 
Đại diện Cục Tin học hóa, Vụ Khoa học công nghệ cho rằng Khung kiến trúc Bộ TT&TT điện tử chủ yếu dựa trên Khung kiến trúc Chính phủ điện tử 1.0. Đại diện các Cục, Vụ cũng thống nhất rằng việc nâng cấp các dịch vụ công trực tuyến từ cấp độ 2 lên cấp độ 3, 4 sẽ chọn những dịch vụ dễ, những dịch vụ có nhiều hồ sơ trực tuyến làm trước. Về cơ bản đại diện các đơn vị thống nhất với nội dung trình bày của Trung tâm Thông tin.
 
Về mức độ phân tán và tập trung của hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ, các đại biểu đều cùng chung quan điểm, xây dựng một hệ thống tập trung cả về hạ tầng, cơ sở dữ liệu, ứng dụng là lý tưởng nhất. Tuy nhiên, dựa trên tình hình thực tiễn cho thấy, cần phải có lộ trình triển khai, ban đầu về hạ tầng cần tập trung xây dựng tại ba địa điểm tập trung nhiều đơn vị của Bộ tại Hà Nội. Về cơ sở dữ liệu, phương án tập trung sẽ tiết kiệm về chi phí. Về ứng dụng, nên có sự linh hoạt tùy theo tình hình thực tế của các đơn vị trong Bộ.
 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đánh giá cao Trung tâm Thông tin đã triển khai nghiêm túc việc xây dựng đề cương Kiến trúc Bộ TT&TT điện tử, với khối lượng công việc lớn, kết quả đã thực hiện khả quan. Thứ trưởng lưu ý khung Kiến trúc này cần có khả năng cập nhật, thay đổi khi cơ cấu tổ chức thay đổi.
 
Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu là nên xây dựng tập trung hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ, Trung tâm Thông tin phải tiến hành cân nhắc kỹ để đề xuất lộ trình khả thi, việc gì cần ưu tiên làm ngay, việc gì cần triển khai trong thời gian tới..., Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng chỉ đạo./.
Giang Phạm
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top