Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng làm Trưởng Ban điều hành triển khai ứng dụng CNTT

Thứ sáu, 22/04/2016 11:25

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn phân công Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng làm Trưởng Ban điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Theo Quyết định số 610/QĐ-BTTTT ký ngày 19/4/2016 về việc kiện toàn Ban điều hành, Ban điều hành sẽ có 16 thành viên. Ngoài Trưởng Ban, Ban sẽ có một Phó Trưởng Ban là ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Tin học hóa (Bộ TT&TT).
 
20160422-m15.jpg
 
Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng là Trưởng ban điều hành triển khai ứng dụng CNTT trong CQNN.
 
14 thành viên còn lại là: ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ; ông Trịnh Đức Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Kết cầu hạ tầng và đô thị, Bộ KH&ĐT; ông Nguyễn Lê Phúc, Phó Tổng giám đốc Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Văn phòng Chính phủ; ông Bùi Anh Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính; ông Nguyễn Đăng Đào, Phó Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Trọng Đường, Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, Bộ TT&TT; ông Trần Duy Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ TT&TT; ông Phạm Văn Hải, Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT; ông Trần Quang Cường, Phó Vụ trưởng Vụ KH&CN, Bộ TT&TT; bà Tô Thị Lan Hương, Phó Vụ trưởng Vụ CNTT, Bộ TT&TT; ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT; ông Nguyễn Phú Tiến, Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT; bà Nguyễn Thị Hồng Minh, Phó Trưởng phòng, Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính; và ông Hoàng Minh Tiến, chuyên viên Vụ Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng Chính phủ.
 
Ban Điều hành có nhiệm vụ triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo quy định. Quy chế hoạt động của Ban Điều hành, nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng ban quyết định và phân công.
 
Cơ quan thường trực của Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước là Cục Tin học hóa. Các thành viên Ban điều hành và thành viên cơ quan thường trực làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định 1769 ngày 23/10/2015 của Bộ trưởng Bộ TT&TT.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top