Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng thăm và làm việc với Sở TT&TT Nam Định

Thứ năm, 03/09/2015 15:11

Nhân chuyến công tác tại Nam Định, chiều ngày 28/8/2015, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng và Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã đến thăm và làm việc với Sở TT&TT tỉnh Nam Định. Tiếp và làm việc với Thứ trưởng có đồng chí Vũ Trọng Quế - Giám đốc Sở TT&TT, đồng chí Hoàng Thị Bích Hảo - Phó Giám đốc Sở; các đồng chí trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở và cán bộ công chức, viên chức của Sở. Đồng chí Giám đốc Bưu điện tỉnh Nam Định đại diện cho các doanh nghiệp bưu chính chuyển phát tham dự hội nghị.

img
Trong thời gian qua, Sở TT&TT Nam Định có nhiều cố gắng trong việc triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Bộ TT&TT, chức năng nhiệm vụ theo quyết định của UBND tỉnh; khẳng định vai trò của cơ quan quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: viễn thông, bưu chính chuyển phát, công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại.
 
Thay mặt cho Lãnh đạo Sở, đồng chí Giám đốc đã báo cáo với Thứ trưởng một số kết quả nổi bật mà ngành TT&TT đã làm được trong thời gian qua; trong đó nêu rõ quan điểm cần đẩy mạnh ứng CNTT trong cơ quan nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính; hỗ trợ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thống phát triển, phục vụ đắc lực cho công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Sở đã trình UBND tỉnh ký ban hành Kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT tỉnh Nam Định giai đoạn 2015-2020; Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; xây dựng khung chính quyền điện tử tỉnh Nam Định... Đến nay, 100% các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đã có trang thông tin điện tử; Cổng thông tin điện tử, Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh hoạt động ổn định. Bộ thủ tục hành chính của 3 cấp chính quyền gồm 1.683 thủ tục (trong đó có 1.679 thủ tục mức độ 2 và 04 thủ tục mức độ 3) được cập nhật, bổ sung kịp thời, niêm yết đầy đủ trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của các sở, ngành, UBND các huyện thành phố. Nhiều ứng dụng CNTT phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ của các ngành, các cấp đã được triển khai.
 
Về lĩnh vực bưu chính, viễn thông: Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Nam Định giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2025; Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Nam Định; thẩm định kết quả thực hiện tiêu chí số 8 (bưu điện) đối với 54 xã, thị trấn đề nghị xét, công nhận đạt tiêu chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2014. Công tác quản lý nhà nước về về dịch vụ internet; tần số vô tuyến điện; quản lý các trạm thu, phát sóng thông tin di động BTS được đảm bảo…
 
Hoạt động báo chí, xuất bản tiếp tục phát triển theo đúng định hướng. Sở đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy duy trì tổ chức giao ban báo chí định kỳ hàng tháng, kịp thời cung cấp thông tin và định hướng thông tin đối với cơ quan báo chí địa phương, cơ quan đại diện, báo chí Trung ương trên địa bàn. Công tác quản lý xuất bản, in, phát hành và thông tin điện tử được tăng cường, đảm bảo đúng quy định hiện hành. Sở đã thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền theo chỉ đạo của Bộ TT&TT: tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền lưu động về an toàn giao thông; triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”…
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Giám đốc Sở cũng nêu những khó khăn của ngành trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề xuất, kiến nghị với Bộ TT&TT một số nội dung: sớm ban hành quy hoạch phát triển báo chí toàn quốc để các địa phương triển khai thực hiện; quan tâm hỗ trợ nguồn kinh phí để thực hiện các đề án, chương trình về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, đặc biệt đối với những tỉnh có nguồn thu ngân sách thấp; có văn bản hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở TT&TT theo quy định tại Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ.
 
Sau khi nghe báo cáo của Lãnh đạo Sở TT&TT, Lãnh đạo Bưu điện tỉnh Nam Định, đồng chí Nguyễn Minh Hồng - Thứ trưởng Bộ TT&TT đánh giá cao những kết quả Sở TT&TT tỉnh Nam Định đã đạt được trong thời gian qua và ghi nhận những cố gắng của tập thể cán bộ, công chức, viên chức của Sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, nhấn mạnh một số nội dung Sở TT&TT cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, góp phần vào thắng lợi chung của ngành thông tin và truyền thông cả nước. Bên cạnh đó, đồng chí đánh giá cao kết quả sản xuất, kinh doanh của Bưu điện tỉnh trong 8 tháng đầu năm và đề nghị các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông nói chung, Bưu điện tỉnh nói riêng cần năng động, sáng tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ để tăng doanh thu, đảm bảo thu nhập cho người lao động và làm tốt các dịch vụ công ích của ngành./.
 
Văn phòng Sở TT&TT Nam Định
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top