Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng kiểm tra, đánh giá các Chương trình MTQG tại Quảng Bình

Thứ tư, 01/11/2017 17:03

Chiều ngày 1/11/2017, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng dẫn đầu Đoàn công tác liên ngành Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2016-2020 đã làm việc với UBND tỉnh Quảng Bình. Tham gia Đoàn công tác có đại diện các Bộ, ngành liên quan. Tiếp Đoàn công tác có đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan thuộc tỉnh.

20171101-XL1.JPG
 
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình.
 
Tại buổi làm việc, đại diện UBND tỉnh Quảng Bình đã báo cáo Đoàn công tác về tình hình thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong thời gian qua tỉnh Quảng Bình đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định 442/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình MTQG giai đoạn 2016 – 2020. Tỉnh đã kiện toàn bộ máy Ban Chỉ đạo, Văn phòng Điều phối theo hướng dẫn tại Quyết định 1920/QĐ-TTg ngày 5/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện các chương trình MTQG tỉnh giai đoạn 2016-2020 từ cấp tỉnh đến cấp xã. Công tác kiểm tra, giám sát được các địa phương thực hiện thường xuyên, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
 
Đối với Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, trong 6 tháng đầu năm 2017, tỉnh Quảng Bình đã huy động được 370,152 tỷ đồng (trong đó vốn trực tiếp cho Chương trình là 322,652 tỷ đồng, huy động từ doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế 12,4 tỷ đồng, đóng góp của cộng đồng dân cư hơn 35 tỷ đồng); đối với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững là 131,931 tỷ đồng dành cho việc thực hiện các chương trình MTQG.
 
Đối với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh Quảng Bình có 1.925 tiêu chí đạt chuẩn, tăng 64 tiêu chí so với cuối năm 2016, đạt bình quân 14,2 tiêu chí/xã (tăng 0,5 tiêu chí/xã so với cuối năm 2016 phân theo từng nhóm tiêu chí). Đến nay, toàn tỉnh có 43 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 31,1% số xã. Riêng đối với TP. Đồng Hới được công nhận là đơn vị hoàn thành xây dựng nông thôn mới  với 6/6 xã được công nhận đạt chuẩn. Tỉnh phấn đấu năm trong năm 2017 có thêm 9 xã đạt chuẩn, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 52 xã, đạt 38,2% tổng số xã trong toàn tỉnh.
 
Đối với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 2,42% (chỉ tiêu đề ra giảm từ 2-2,5%), 6 tháng đầu năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 1,0% đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 12% xuống còn 11%. Kết quả trên đã góp phần vào chất lượng tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
Cũng theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Bình, mục tiêu trong năm 2017 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới phấn đấu có 9 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới (không còn xã dưới 5 tiêu chí), đến năm 2020 phấn đấu toàn tỉnh có 81 xã (chiếm 59% số xã của tỉnh) đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí bình quân toàn tỉnh đạt trên 16,5 tiêu chí/xã; số xã dưới 10 tiêu chí chiếm dưới 25% tổng số xã trên địa bàn tỉnh (không còn xã dưới 5 tiêu chí không đạt).
 
Đối với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, trong năm 2017, tỉnh Quảng Bình phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 2-2,5%, phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh bằng hoặc thấp hơn tỷ lệ bình quân chung của cả nước. Tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất, chính sách tín dụng ưu đãi, chính sách khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, chính sách đào tạo nghề; thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các chính sách giảm nghèo để cải thiện điều kiện sống và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo…
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Lê Minh Ngân cho biết, năm 2016 và năm 2017, Quảng Bình liên tục đối mặt với nhiều khó khăn trước tình hình bão, lụt đã ảnh hưởng nặng nề đến tình hình phát triển chung của toàn tỉnh. Không chỉ vậy, tỉnh Quảng Bình vẫn là tỉnh nằm trong những tỉnh nghèo của cả nước, quy mô sản xuất nông nghiệp nhỏ. Tuy nhiên, bằng những nỗ lực của toàn hệ thống chính trị từ cấp tỉnh, cấp huyện cho tới cấp xã, tỉnh Quảng Bình cơ bản đã đạt được nhiều kế hoạch đề ra. Đặc biệt là việc thực hiện các Chương trình MTQG theo quyết định của Chính phủ cũng như Ban chỉ đạo Trung ương.
 
Cũng theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân, tỉnh Quảng Bình đẩy mạnh việc phân cấp các Chương trình MTQG cho địa phương, tăng quyền tự chủ cho các xã, thôn; Thực hiện phát triển nông thôn mới gắn liền với giảm nghèo bền vững. Để thực hiện hiệu quả các chương trình thì phải gắn với quyền lợi của nhân dân, được người dân đồng tình thì sẽ mang lại hiệu quả cao. Cơ chế càng giản tiện thì càng có lợi cho việc triển khai công tác. Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Bình cũng đề nghị Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020, các Bộ, ngành tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đề nghị các Bộ, ngành xem xét, tham mưu Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Nghị định về chính sách hỗ trợ ngành nghề nông thôn; Nghị định về chính sách hỗ trợ giảm tổn thất sau thu hoạch… Đặc biệt, các Bộ, ngành quan tâm giúp Quảng Bình về vốn; quảng bá tiềm năng du lịch, kêu gọi đầu tư trong các lĩnh vực có thế mạnh như chế biến lâm sản, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao...
 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, thay mặt Đoàn công tác, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đánh giá cao những kết quả của tỉnh Quảng Bình trong việc thực hiện các Chương trình MTQG. Trong thời gian qua, tỉnh Quảng Bình cũng đã dành sự quan tâm kiện toàn bộ máy từ tỉnh xuống xã; tập trung nguồn lực và ưu tiên đặc biệt cho các Chương trình MTQG; đề xuất nhiều cơ chế, chính sách hiệu quả; chỉ đạo quyết liệt trong triển khai nhiệm vụ, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình… tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân; xử lí tốt các vấn đề nợ đọng. Việc đưa thêm tiêu chí và nâng cao hơn một số chỉ tiêu đã thể hiện sự quyết tâm của tỉnh trong vấn đề thực hiện các Chương trình MTQG.
 
Trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đề nghị tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm giải quyết những tiêu chí còn thấp, giải quyết vấn đề nợ đọng. Đề nghị Sở TT&TT chỉ đạo cơ quan báo chí tích cực tuyên truyền cho các chương trình, kế hoạch của tỉnh, chú trọng tuyên truyền Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững; tuyên truyền quảng bá du lịch cho tỉnh tạo sự nhận thức và đồng thuận trong mọi tầng lớp nhân dân; nâng cao các tiêu chí trong lĩnh vực TT&TT đóng góp và thành tích chung của toàn tỉnh. Đối với các kiến nghị của địa phương, Bộ TT&TT sẽ tổng hợp và báo cáo Chính phủ, Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương để sớm có giải pháp giải quyết.
 
20171101-XL02.JPG
 
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng và Đoàn công tác thăm mô hình trồng hồ tiêu tại thôn Tân Định, xã Phú Định, huyện Bố Trạch.
 
20171101-XL04.JPG
 
Đoàn công tác thăm, kiểm tra mô hình làm kinh tế giỏi xã Phú Định, huyện Bố Trạch.
 
20171101-XL05.jpg
 
Mô hình trồng cao su cho thu nhập cao tại thôn Tân Định, xã Phú Định, huyện Bố Trạch.
 
20171101-XL03.JPG
 
Đoàn làm việc với lãnh đạo UBND huyện Bố Trạch và UBND xã Phú Định về các Chương trình MTQG.
 
Cũng trong sáng ngày 1/11, Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng dẫn đầu đã đi kiểm tra, khảo sát, đánh giá công tác thực hiện chương trình tại xã Phú Định, huyện Bố Trạch.
   
 
Xuân Lộc
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top