Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng dự kỷ niệm 10 năm thành lập Sở TT&TT Hà Nội

Thứ ba, 13/01/2015 12:41

Sáng 13/1/2015, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập, công bố giao diện mới của Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội và Triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội; Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ TT&TT; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội; cùng đại diện lãnh đạo các cục, vụ chức năng thuộc Bộ; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, quận, huyện của Thành phố và đại diện một số Sở TT&TT trong cả nước.

img

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Sở TT&TT Hà Nội

Trong 10 năm qua, Sở TT&TT Hà Nội đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt và có đóng góp ngày càng tích cực cho sự phát triển của ngành Thông tin và Truyền thông nói chung. Sở đã làm tốt công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông, tích cực xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, tham mưu cho UBND Thành phố ban hành các văn bản pháp quy trong̀ lĩnh vực bưu chính, viễn thông, CNTT, báo chí, xuất bản và truyền thông. Nhiều cơ chế, chính sách mới sát với yêu cầu thực tiễn đã được ban hành. Hành lang pháp lý tiếp tục được hoàn thiện và mở rộng. Các quy hoạch, chiến lược trong lĩnh vực thông tin và truyền thông được tập trung nghiên cứu xây dựng, định hướng theo chiến lược phát triển của Thành phố và quốc gia.
 
img
 
Thay mặt Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã trao tặng Bức trướng của Bộ TT&TT cho Sở TT&TT Hà Nội
 
Đặc biệt, Sở đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo hệ thống báo chí Thành phố thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, thông tin trung thực, khách quan, tích cực tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm, quảng bá hình ảnh Thủ đô và đất nước. Hệ thống thông tin cơ sở từng bước được củng cố và tăng cường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thông tin ngày càng cao của người dân, góp phần tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Thành phố. Lĩnh vực bưu chính, viễn thông đạt được nhiều kết quả quan trọng, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, phục vụ anh ninh quốc phòng, an ninh đối ngoại. Công nghiệp CNTT, nhất là công nghiệp phần mềm được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn với việc đã và đang triển khai xây dựng các khu công nghiệp CNTT tập trung. Hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn Thành phố có bước phát triển vượt bậc, tạo cơ sở vững chắc cho việc xây dựng cơ quan điện tử Thủ đô…

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Bộ TT&TT, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu, kết quả to lớn mà Sở TT&TT Hà Nội đã đạt được trong 10 năm qua. Thứ trưởng chia sẻ, chặng đường 10 năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, trải qua nhiều lần sáp nhập, hợp nhất, Sở TT&TT Hà Nội đã không ngừng xây dựng và hoàn thiện tổ chức bộ máy, chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Sở đã tích cực tham mưu cho UBND Thành phố Hà Nội xây dựng, triển khai các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong̀ lĩnh vực thông tin – truyền thông, tạo hành lang pháp lý và điều kiện thuận lợi để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát triển…
 
img
 
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Đứng trước những yêu cầu về xây dựng và phát triển Thủ đô theo Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đề nghị trong năm 2015, Sở TT&TT tập trung làm tốt các nhiệm vụ sau: Tăng cường năng lực quản lý nhà nước từ Thành phố đến cơ sở trên tất cả các lĩnh vực: báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, CNTT; Đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị – kinh tế – xã hội của Thủ đô và đất nước; Hoàn thành và tổ chức triển khai Quy hoạch phát triển báo chí, xuất bản Thành phố Hà Nội đến năm 2020 định hướng đến năm 2030; Tăng cường các hoạt động quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông; Hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra theo Kế hoạch triển khai Đề án số hóa truyền hình, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn Thành phố; Triển khai hiệu quả Kiến trúc, lộ trình Chính quyền điện tử Thành phố; Đề án xây dựng Thành phố thông minh; Chương trình quốc gia Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 – 2015; An toàn, an ninh thông tin; Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Giữ vững, kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; Đổi mới việc “Họ̣c tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…
 
img
 
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng trao tặng Bằng khen của Bộ TT&TT cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả đã đạt được của Sở TT&TT Hà Nội trong chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển. Chủ tịch UBND Thành phố  yêu cầu Sở TT&TT trong thời gian tới cần tập trung làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là,
bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của Bộ TT&TT và của Thành phố để chủ động tham mưu, đề xuất với Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố ban hành đồng bộ hệ thống văn bản quản lý ngành, tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi cho hoạt động thông tin – truyền thông; Tập trung xây dựng và triển khai thực hiện các Quy hoạch phát triển ngành; Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, hiệu quả các Chương trình, Đề án, Dự án trọng tâm của ngành…

Hai là, tăng cường công tác quản lý báo chí – xuất bản. Chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh nhạy về công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Thành phố. Phát huy hơn nữa vai trò của các cơ quan thông tấn, báo chí nhằm định hướng dư luận, tạo sự thống nhất trong tư tưởng của cán bộ, đảng viên; Phản bác kịp thời những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, tạo sự thống nhất đồng thuận trong nhân dân; Hoàn thành thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố giai đoạn 2010 – 2015.

Ba là, nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong̀ lĩnh vực bưu chính, viễn thông. Tăng cường quản lý và phát triển hạ tầng thông tin. Hoàn thành triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án số hóa truyền hình, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn Thành phố. Thúc đẩy phát triển công nghiệp CNTT, thu hút đầu tư vào các khu CNTT, công nghệ phần mềm tập trung trên đ̣ịa bàn Thành phố…
 
Cũng tại buổi Lễ, lãnh đạo Bộ TT&TT, lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội đã ấn nút công bố giao diện mới của Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội.
 
img
 
Lãnh đạo Bộ TT&TT, UBND Thành phố Hà Nội ấn nút khai trương giao diện mới của Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội
 
img
 
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Thế Thảo đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội
 
img
 
Thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí cho các đồng chí có nhiều đóng góp
 
img
 
Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc trao tặng Cờ thi đua của Thành phố cho các đơn vị xuất sắc
 
img
 
Thừa ủy quyền của Thủ tướng, đồng chí Hồ Quang Lợi, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy trao tặng Bằng khen của Thủ tướng cho
các cá nhân xuất sắc
 
Ngô Xuân Lộc
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top