Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo làm việc với tỉnh Lâm Đồng về công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm

Chủ nhật, 19/05/2019 09:53

Ngày 17/5, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo dẫn đầu Đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng.

20190520-m01.jpg 
Đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm do Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo dẫn đầu làm việc tại tỉnh Lâm Đồng.
 
Theo báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng, công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức của nhân dân về phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm được đổi mới, hướng về cơ sở và ngày càng đi vào chiều sâu, tập trung vào các đối tượng cụ thể, hiệu quả ngày càng cao.
 
Công tác quản lý người nghiện và tổ chức cai nghiện ma túy đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo quyết liệt nhằm làm giảm nhu cầu sử dụng ma túy, từ đó, góp phần giải quyết triệt để hoạt động tệ nạn ma túy trên địa bàn. Công tác lập, thẩm định hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện đi Cơ sở cai nghiện bắt buộc được triển khai thực hiện thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở các cơ quan, ban, ngành liên quan đã phối hợp nhịp nhàng trong tổ chức thực hiện công tác này.
 
Cơ sở cai nghiện ma túy đi đúng định hướng chuyển đổi mô hình sang cai nguyện tự nguyện theo chỉ đạo của Chính phủ và theo yêu cầu về đổi mới công tác cai nghiện ma túy hiện nay; người nghiện ma túy cai nghiện, chữa bệnh tại Cơ sở cai nghiện đều được tư vấn, giáo dục, dạy nghề và tạo việc làm tại chỗ đạt hiệu quả cao, được tư vấn về dự phòng tái nghiện.
 
Việc thực hiện các chương trình, chính sách an sinh xã hội, công tác dạy nghề, tạo việc làm, tái hòa nhập cộng động cho người bị HIV/AIDS, nghiện ma túy và mại dâm đã được quan tâm thực hiện. Các Văn phòng tư vấn cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy hoạt động hiệu quả, đã có nhiều lượt người đến văn phòng để được tư vấn, kết nối được nhiều ngành, các tổ chức, đoàn thể tại địa phương cùng tham gia, nhất là công tác truyền thông phòng, chống mại dâm, ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy.
 
Hàng năm, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các Sở, Ban, ngành, đoàn thể và Ban Chỉ đạo các địa phương đã tập trung triển khai công tác tuyên truyền, lấy công tác tuyên truyền, giáo dục cảm hóa là chính; lồng ghép công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm ma túy với phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội khác; tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của quần chúng nhân dân, tích cực tham gia tố giác và hỗ trợ lực lượng chức năng đối với công tác phòng, chống ma túy; tập trung đổi mới phương pháp, nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo công tác tuyên truyền đi sâu vào đời sống của quần chúng nhân dân, thiết thực và hiệu quả.
 
Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng đã chủ động chỉ đạo các cơ quan báo chí, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố và Đài truyền thanh cơ sở các xã, phường, thị trấn tăng số lượng tin, bài có nội dung về phòng chống tội phạm AIDS, ma túy, mại dâm; tăng thời lượng tuyên truyền vào các đợt cao điểm; các nội dung tập trung tuyên truyền vào giáo dục, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, biện pháp phòng ngừa... lồng ghép hoạt động tuyên truyền trong phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm tại cộng đồng dân cư” gắn với “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
 
Tỉnh Lâm Đồng kiến nghị các cơ quan Trung ương nghiên cứu hoàn thiện, bổ sung các văn bản chỉ đạo, văn bản quy định trong công tác phòng, chống mại dâm, các chính sách khuyến khích, thu hút tổ chức, cá nhân, nhân dân tham gia điều trị nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện; chỉ đạo thành lập các mô hình, điểm tư vấn chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng, thực hiện mục tiêu xã hội hóa trong công tác cai nghiện ma túy, dựa vào cộng đồng; văn bản hướng dẫn các địa phương mở rộng chương trình về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người bán dâm, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại tỉnh Lâm Đồng theo Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg ngày 26/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Văn Đa đề nghị Trung ương có cơ chế đặc thù về tiền lương, về cơ cấu lại bộ máy hành chính tạo nguồn nhân lực phục vụ cho công tác này cũng như việc quan tâm về nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh do hiện nay đang quá tải.
 
Với những kết quả đã đạt được rất đáng ghi nhận của tỉnh Lâm Đồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo đánh giá cao công tác chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh cũng như sự phối hợp của các Sở, ngành, các đơn vị liên quan trong công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm tại địa phương. Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng nhấn mạnh, Lâm Đồng cần huy động sức mạnh tổng lực để kiểm soát, kiềm chế, xử lý tệ nạn ma túy, đảm bảo tình hình an ninh trật tự địa phương, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân và sự phát triển ổn định của cộng đồng./.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top