Thu gọn đầu mối, điều chỉnh cơ quan chủ quản báo chí

Thứ ba, 06/01/2015 10:20

Tổng bí thư đề nghị Trung ương quan tâm cho ý kiến đối với từng vấn đề liên quan quy hoạch phát triển và quản lý báo chí, nhất là vấn đề nâng cao chất lượng, thu gọn đầu mối, điều chỉnh cơ quan chủ quản...

img

 Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: VOV

Đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí nằm trong nội dung làm việc của hội nghị  lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 đang diễn ra tại Hà Nội. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề cập nội dung này.
 
Tổng bí thư cho biết, xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của báo chí cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngay từ tháng 10/2006, Bộ Chính trị khoá X đã yêu cầu Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo chuẩn bị rà soát, điều chỉnh quy hoạch báo chí trong cả nước.
 
Tháng 1/2014, Bộ Chính trị đã đưa vào chương trình làm việc và thành lập Ban chỉ đạo xây dựng đề án quy hoạch phát triển, quản lý báo chí toàn quốc.
 
"Khi xem xét đề án, đề nghị các đồng chí tập trung thảo luận làm rõ, tạo sự thống nhất cao về sự cần thiết phải xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025. Đánh giá đúng kết quả, thành tích đã đạt được và những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, những vấn đề đang nổi cộm cần tiếp tục đổi mới, khắc phục trong tổ chức, hoạt động, phát triển và quản lý của hệ thống báo chí nước ta hiện nay, bao gồm cả báo in, báo nói, báo hình và báo điện tử" - Tổng bí thư đề nghị.
 
Tổng bí thư gợi ý thảo luận chú ý toàn diện các mặt: số lượng, chất lượng, nội dung, hình thức, nhân lực, tài chính, phương thức hoạt động kinh tế của các cơ quan báo chí và sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của các cơ quan, ban, bộ, ngành có liên quan. Chỉ ra nguyên nhân khách quan, chủ quan của những kết quả, thành tích đạt được cũng như những hạn chế, yếu kém còn tồn tại.
 
"Đồng thời, cần dự báo thật sát xu thế sắp tới để từ đó xác định đúng đắn các quan điểm, mục tiêu, định hướng quy hoạch và các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm thực hiện thắng lợi quy hoạch.
 
Trong tờ trình, Ban cán sự đảng Chính phủ đã đề xuất một số vấn đề cụ thể xin ý kiến chỉ đạo, mong Trung ương quan tâm cho ý kiến đối với từng vấn đề, nhất là vấn đề nâng cao chất lượng, thu gọn đầu mối, điều chỉnh cơ quan chủ quản và tăng cường công tác quản lý báo chí trong tình hình mới" - Tổng bí thư phát biểu.
 
 

 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top