Thư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông gửi cán bộ, công nhân viên chức nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày Truyền thống Ngành Bưu điện (15/8/1945 – 15/8/2011)

Thứ sáu, 12/08/2011 11:24

img

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2011

Các đồng chí thân mến,

Nhân dịp kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống ngành Bưu điện Việt Nam, thay mặt Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, tôi thân ái gửi đến các đồng chí cán bộ lão thành, cán bộ hưu trí, toàn thể cán bộ, công nhân viên chức và các em học sinh, sinh viên trong toàn ngành Thông tin và Truyền thông lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Cách đây tròn 66 năm, ngày 15/8/1945, tại Hội nghị toàn quốc Đảng Cộng sản Đông Dương, Đảng ta đã quyết định thành lập “Ban Giao thông chuyên môn”, kể từ đó, ngày 15/8 hàng năm được lấy làm ngày truyền thống của ngành Bưu điện, nay là ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam.   

 Cùng với sự phát triển không ngừng của đất nước, Bưu điện Việt Nam đã phát huy tối đa nội lực, tạo môi trường cạnh tranh sâu rộng, tiếp tục đổi mới công nghệ, mở rộng mạng lưới, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, hạ giá thành, tự tin và chủ động hội nhập quốc tế. Đến nay, chúng ta đã xây dựng được một hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia với công nghệ hiện đại, bảo đảm liên lạc thông suốt từ Trung ương đến các tỉnh, thành, huyện, xã trong cả nước, đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo với một hệ thống các dịch vụ bưu chính, viễn thông, Internet phong phú, tiên tiến, hiện đại.

Tính đến tháng 6 năm 2011, cả nước đã có tổng số 129,5 triệu thuê bao điện thoại, trong đó có 14,2 triệu thuê bao cố định, 115,3 triệu thuê bao di động tăng 2,3% so với năm 2010. Toàn quốc có 4,3 triệu thuê bao Internet, tăng 18 % so với cuối năm 2010. Công tác thông tin liên lạc phục vụ an ninh, quốc phòng, phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai và phục vụ các ngày lễ, tết, các sự kiện quan trọng của đất nước được thực hiện tốt. Mạng thông tin phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước đã được hoàn thiện, đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước thông suốt trong mọi tình huống. 

Ngành Thông tin và Truyền thông đang tăng cường phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và truyền thông; phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, coi đây là ngành kinh tế kĩ thuật trọng điểm; tiếp tục hoàn thiện hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin băng rộng; xây dựng và triển khai các giải pháp hỗ trợ phù hợp để đưa thông tin về cơ sở; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, trong doanh nghiệp và toàn xã hội; phát triển doanh nghiệp và thị trường công nghệ thông tin; chỉ đạo công tác Báo chí, Xuất bản theo hướng: trung thực, chuyên nghiệp và hướng thiện; làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thông tin chính xác và kịp thời tình hình kinh tế, xã hội của đất nước, động viên mọi tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp cùng đồng hành với Chính phủ giải quyết những vấn đề phức tạp và cấp thiết của đất nước; triển khai thực hiện Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông; chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước và  Chính phủ điện tử...

Ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã trải qua những năm tháng khó khăn và gian khổ nhất. Chúng ta hôm nay có thể tự hào Việt Nam là một nước tiên tiến trong khu vực và thế giới về viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông. Tôi thiết tha kêu gọi cán bộ công nhân viên chức toàn ngành đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống mười chữ vàng “Trung thành, Dũng cảm, Tận Tụy, Sáng tạo, Nghĩa tình”, tiếp bước truyền thống cha anh không ngừng phát triển và trưởng thành, thực hiện thành công phương châm hành động “Đoàn kết, Trí tuệ, Đổi mới, Hội nhập và Phát triển”.
 Một lần nữa, tôi xin chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, chúc Ngành Thông tin và Truyền thông tiếp tục phát triển toàn diện, đạt tầm cao mới trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, tham gia tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chào thân ái!

Ts. Nguyễn Bắc Son
Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top