Thư chúc mừng năm mới 2016 của Bộ trưởng Bộ TT&TT

Thứ ba, 05/01/2016 14:41

Cổng TTĐT Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc mừng năm mới 2016 của Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son.

img

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son


  Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2016
 
Các đồng chí thân mến!

Nhân dịp năm mới 2016 và đón Xuân Bính Thân, thay mặt Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ TT&TT, tôi thân ái gửi đến các các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các em sinh viên đang công tác và học tập trong ngành Thông tin và Truyền thông cùng gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng đầu Xuân tốt đẹp nhất.
 
Năm qua, trong bối cảnh thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự chỉ đạo, điều hành kịp thời của Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ của các Ban, Bộ, ngành, địa phương, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm, sự chung sức, đồng lòng của tập thể Ban Cán sự Đảng và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành, ngành Thông tin và Truyền thông của chúng ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Công tác quản lý nhà nước tiếp tục được đẩy mạnh, nhiều cơ chế chính sách mới đã được Bộ tập trung triển khai nghiên cứu xây dựng và thể chế hóa thành chiến lược, quy hoạch, kế hoạch nhằm xác định mục tiêu, định hướng phát triển cho toàn ngành Thông tin và Truyền thông trong thời gian tới, trong đó có nhiều chương trình, đề án lớn như: Luật An toàn thông tin mạng, Luật Báo chí (sửa đổi), Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, Chỉ thị của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, Nghị định về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại…

Báo chí, xuất bản, phát thanh truyền hình tiếp tục phát huy vai trò là công cụ đắc lực, là kênh thông tin đáng tin cậy và hiệu quả trong việc thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của nhà nước, các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội 12 của Đảng, tuyên truyền về các hoạt động kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, góp phần đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước. Báo chí cũng đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định tình hình đất nước, xây dựng lòng tin trong nhân dân và tạo đồng thuận xã hội, qua đó góp phần thiết thực vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Mạng bưu chính công cộng hoạt động ổn định, thị trường bưu chính phát triển sôi động, cạnh tranh góp phần nâng cao năng suất lao động, mở rộng vùng phục vụ đáp ứng nhu cầu của nhân dân trên mọi vùng miền. Lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin vẫn giữ được tốc độ phát triển nhanh và bền vững. Việc tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước trong ngành đã được triển khai thành công tốt đẹp theo đúng mục tiêu, định hướng của Đảng và Chính phủ. Các doanh nghiệp vừa tiếp tục hoàn thiện mô hình mới sau tái cơ cấu vừa nỗ lực kinh doanh có hiệu quả, đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Kết thúc năm 2015, tổng doanh thu phát sinh toàn ngành ước đạt 520.000 tỷ đồng, tổng nộp ngân sách nhà nước ước đạt 63.880 tỷ đồng. Các Tập đoàn, doanh nghiệp viễn thông tiếp tục đứng trong tốp đầu những doanh nghiệp có đóng góp lớn nhất cho ngân sách nhà nước. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và các Nhà trường thuộc Bộ đều được kiện toàn, củng cố và phát triển tốt.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ TT&TT, tôi biểu dương nỗ lực làm việc hiệu quả, tinh thần đoàn kết, tương trợ, luôn sáng tạo vượt khó để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị của ngành Thông tin và Truyền thông trong năm qua.

Các đồng chí thân mến!

Năm 2016 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm mở đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng, cũng là năm mở đầu cho kế hoạch 5 năm phát triển KT-XH giai đoạn 2016-2020. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện của Đại hội XII đến toàn ngành, chủ động xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ cấu, tổ chức, bộ máy, nhân lực để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước; tiếp tục tập trung thực hiện đề án tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; ban hành các cơ chế, chính sách thúc đẩy các cơ quan, doanh nghiệp trong ngành Thông tin và Truyền thông phát triển bền vững.

Để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đòi hỏi các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành cần nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tôi tin tưởng rằng, trong năm 2016 toàn thể cán bộ, công nhân viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị ngành Thông tin và Truyền thông sẽ tích cực, chủ động và sáng tạo hơn nữa trong công việc để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đưa ngành Thông tin và Truyền thông tiếp tục phát triển vững mạnh.
 
Chúc các đồng chí và gia đình Năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng và đạt được nhiều thành công.
 
Chào thân ái !
 
Ts. Nguyễn Bắc Son
Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng,
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top