Thư cảm ơn của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Thứ năm, 01/09/2016 19:45

Ngày 01 tháng 9 năm 2016, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã gửi Thư cảm ơn tới tới các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, các cơ quan, tổ chức.., Cổng Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông xin đăng nguyên văn bức thư này:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

 
Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2016
 
THƯ CẢM ƠN
 
Trong suốt 71 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự giúp đỡ của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, chính quyền và nhân dân các địa phương, ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã lập nhiều thành tích vẻ vang trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Năm 2016, lần đầu tiên ngành Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Truyền thống sau khi Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2016 lấy ngày 28 tháng 8 hàng năm là “Ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam” và đã thành công tốt đẹp.
 
Nhân dịp sự kiện trọng đại này, Bộ Thông tin và Truyền thông gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, các cơ quan, tổ chức; đã dành thời gian đến dự Lễ kỷ niệm Ngày Truyền thống của Ngành; gửi lẵng hoa chúc mừng để cổ vũ động viên và khích lệ ngành Thông tin và Truyền thông.
 
Trong thời gian tới, ngành Thông tin và Truyền thông mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự giúp đỡ và hợp tác có hiệu quả của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, chính quyền và nhân dân các địa phương để ngành Thông tin và Truyền thông tiếp tục đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.
 
Xin trân trọng cảm ơn./.
 
BỘ TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
TRƯƠNG MINH TUẤN
 
 
 
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top