Thông tư hướng dẫn xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm

Thứ tư, 09/07/2014 13:28

Ngày 9/7/2014, tại Hà Nội, Vụ Công nghệ thông tin đã có buổi báo cáo với Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng về dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm.

img

Hoạt động phát hành, phân phối sản phẩm phần mềm được xác định là hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm khi doanh nghiệp có các hoạt động từ công đoạn 1 đến công đoạn 5 quy định tại điều 4 đối với sản phẩm phần mềm nằm trong Danh mục sản phẩm phần mềm quy định tại Thông tư 09/2013/TT-BTTTT.   Nguồn: Internet

 
Theo đại diện Vụ Công nghệ thông tin, điều 4 dự thảo Thông tư quy định rõ hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm gồm có 7 công đoạn: Xác định yêu cầu; Phân tích và thiết kế; Lập trình, viết mã lệnh; Kiểm tra, kiểm thử phần mềm; Đóng gói và hoàn thiện phần mềm; Hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ, bảo trì, bảo hành sản phẩm phần mềm; Phát hành, phân phối sản phẩm phần mềm.
 
Cũng theo dự thảo, một doanh nghiệp được xác định là hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm khi có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư, trong đó ghi rõ lĩnh vực liên quan đến hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm như: sản xuất phần mềm, lập trình máy vi tính…; hoặc sản phầm phần mềm do doanh nghiệp tham gia sản xuất thuộc Danh mục sản phẩm phần mềm ban hành theo Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 8/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông... Ngoài ra, các hoạt động của doanh nghiệp thuộc một trong các công đoạn từ công đoạn 2 đến công đoạn 4 và thuộc danh mục sản phẩm phần mềm; các doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư liên quan đến hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm và có thêm các hoạt động nêu tại công đoạn 1 hay công đoạn 5 tại điều 4 dự thảo Thông tư được xác định là hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm.
 
Đối với đề xuất của Vụ Công nghệ thông tin muốn đưa sản phẩm nội dung số vào trong phạm vi điều chỉnh của Thông tư, đại diện Vụ Pháp chế vẫn bảo lưu ý kiến không đồng tình vì cho rằng thiếu căn cứ pháp lý.
 
Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng yêu cầu Vụ Công nghệ thông tin khẩn trương hoàn thiện dự thảo để sớm trình Bộ trưởng ký ban hành. Thứ trưởng cũng yêu cầu Vụ trình lại Danh mục sản phẩm nội dung số và nếu cần có thể ban hành một Thông tư liên quan đến vấn đề này.  
 

 

Giang Phạm
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top