Thông tin nào của người dân và doanh nghiệp sẽ được công khai để các sở ngành dùng chung?

Thứ năm, 24/10/2019 14:56

Trong quy định về kho dữ liệu dùng chung của TP.HCM dự kiến ban hành, các thông tin chính yếu của người dân và những thông tin đặc thù của doanh nghiệp sẽ được công khai cho các ban ngành dùng chung.

 UBND TP.HCM vừa có dự thảo quyết định về kho dữ liệu dùng chung của Thành phố. Theo đó, ban đầu Thành phố sẽ xây dựng danh mục dữ liệu doanh nghiệp, dữ liệu người dân dùng chung, cùng với các dữ liệu về vị trí địa lý và thủ tục hành chính.

Theo đó, các dữ liệu của doanh nghiệp sẽ được sở, ban, ngành, UBND quận huyện phân quyền dùng chung gồm:
 
20191119-pg5.jpg
 
Người dân khi đi đăng ký thông tin cá nhân tại các cửa hàng của nhà mạng. Ảnh: H.Đ
 
Mã số doanh nghiệp, Tên doanh nghiệp, Địa chỉ trụ sở chính, Loại hình doanh nghiệp, Vốn điều lệ, Danh sách thành viên góp vốn, Đại diện pháp luật của công ty, Ngành nghề kinh doanh, Tình trạng hoạt động, Đăng ký lần đầu và các lần đăng ký thay đổi, Chứng chỉ hành nghề, Địa chỉ thông báo thuế, Số lượng lao động, Loại thuế phải nộp, Tình trạng người nộp thuế, Thông tin vi phạm pháp luật về thuế, Thông tin về hộ kinh doanh cá thể.
 
Về dữ liệu người dân, những thông tin sau cũng sẽ được các bên nói trên phân quyền truy cập dùng chung:
 
Số định danh cá nhân, Họ và tên, Ngày, tháng, năm sinh, Giới tính, Nơi sinh, Quê quán, Dân tộc, Tôn giáo, Quốc tịch, Nhóm máu, Tình trạng hôn nhân, Trạng thái (chết, sống, mất tích,...), Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Nơi thường trú (bao gồm: đường; phường/xã/thị trấn; quận/huyện; tỉnh/thành phố), Nơi ở hiện tại (bao gồm: đường, phường/xã/thị trấn; quận/huyện; tỉnh/thành phố).
 
Theo dự thảo, các cơ quan nhà nước của thành phố đều có thể khai thác sử dụng thông tin trên kho dữ liệu dùng chung vào mục đích phục vụ tác nghiệp và điều hành trong phạm vi chức năng của cơ quan mình. Đặc biệt là để cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao hiệu suất nghiệp vụ chuyên ngành và phục vụ lãnh đạo cơ quan ra chính sách và quyết định qua thống kê, phân tích, đánh giá, dự báo.
 
Các cơ quan nhà nước thành phố được cấp tài khoản và phân quyền khai thác, sử dụng dữ liệu dùng chung thuộc phạm vi quản lý của cơ quan mình. Việc khai thác dữ liệu dùng chung ngoài phạm vi quản lý cần phải được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân thành phố.
 
Nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu của thành phố sẽ kết nối với Hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương để tích hợp, kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gìa, các hệ thống thông tin của các bộ, ngành, tỉnh, thành khác.
 
Kho dữ liệu dùng chung và phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở cho Thành phố hạng mục quan trọng trong Đề án xây dựng TP.HCM thành đô thị thông minh.
 
Qua gần 2 năm triển khai Đề án, Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố (giai đoạn 1) đã hoạt động tại Công viên phần mềm Quang Trung trên cơ sở tích hợp các dữ liệu hiện có của các sở, ngành như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế thành phố, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
Một số cơ sở dữ liệu quan trọng đã được tích hợp về Kho dữ liệu dùng dùng chung như cơ sở dữ liệu một cửa điện tử; khiếu nại tố cáo; đường dây nóng; đăng ký doanh nghiệp; đầu tư nước ngoài; người nộp thuế; lao động nước ngoài; cơ sở dữ liệu đất đai...
 
Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Kho dữ liệu dùng chung, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố đã tổ chức xây dựng Quy chế tích hợp, quản lý, vận hành, khai thác Kho dữ liệu dùng chung của thành phố.
 
Hôm 24/10, Sở Thông tin Truyền thông đã tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Quy chế tích hợp, quản lý, vận hành, khai thác Kho dữ liệu dùng chung của thành phố nhằm ghi nhận các ý kiến góp ý của các chuyên gia tư vấn, các sở, ban, ngành, quận, huyện, trên cơ sở đó hoàn thiện, trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành và triển khai thực hiện.
 
Bà Võ Thị Trung Trinh, Phó giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM cho biết sẽ tập hợp các ý kiến góp ý. Trong tuần sau sẽ trình UBND TP về dự thảo nói trên.
 
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top