Thông tin liên hệ

Thứ năm, 06/09/2018 01:43

1. Các nội dung liên quan đến chính sách, văn bản QPPL về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đầu mối liên hệ: Vụ Bưu chính, Bộ TT&TT, điện thoại 024 3943 8204, email: nthuong@mic.gov.vn

2. Các nội dung liên quan đến quá trình triển khai kết nối hệ thống thông tin

Đầu mối liên hệ: Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT, điện thoại: 0902 170 982, email: tqtuan@mic.gov.vn

3. Các nội dung liên quan đến dịch vụ nhận gửi nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đầu mối liên hệ: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, điện thoại: 1900 54 54 81, email: vanphong@vnpost.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top