Thông qua Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phấn đấu tăng trưởng 6,5-7% trong 5 năm tới

Thứ hai, 01/02/2021 11:20

Sau một tuần làm việc, sáng nay (1/2), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp phiên bế mạc, thông qua Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

20210201-l10.jpg

Tập thể Ban Chấp hành Trung ương hứa trước toàn dân sẽ hết sức cố gắng ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội Đảng lần thứ XIII diễn ra từ 25/1-1/2/2021 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội với sự tham dự của 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước đã thành công tốt đẹp sau 8 ngày làm việc dưới sự điều hành của đại diện Đoàn Chủ tịch Đại hội - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Dự phiên bế mạc có các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Trung ương Đảng các khóa; nguyên Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII, các lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo và đại diện thế hệ trẻ; các vị Đại sứ, Đại biện các nước, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Bà Nguyễn Thanh Hải – Ủy viên Đoàn Thư ký đã đọc thư, điện mừng của các Đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế chúc mừng Đại hội XIII. Tính đến hết ngày 30/1, Đại hội nhận được 368 thư, điện mừng.

Thống nhất các mục tiêu cụ thể đến 2025, 2030 và 2045

Ông Thuận Hữu – Uỷ viên Đoàn Thư ký báo cáo kết quả biểu quyết một số nội dung trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Theo đó, Đại hội đồng ý Chủ đề Đại hội XIII là: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí và quyết tâm phát triển đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

20210201-l9.jpg

Đoàn Chủ tịch tại phiên bế mạc

Đại hội cũng đồng ý về quan điểm chỉ đạo; mục tiêu trọng yếu phát triển đất nước. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 2021 -2025 đạt 6,5-7%/năm.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII ra mắt Đại hội

Cũng tại phiên bế mạc, ông Võ Văn Thưởng đại diện Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Ủy ban kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Theo đó, Bộ Chính trị khoá mới gồm 18 uỷ viên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với số phiếu gần như tuyệt đối.

Ban Bí thư Trung ương khóa XIII gồm một số Uỷ viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 người được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII gồm 19 uỷ viên; ông Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Ngay sau đó, 200 Ủy viên viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII ra mắt Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII và với tình cảm cá nhân bày tỏ chân thành cảm ơn Đại hội, đại biểu dự Đại hội đã tin cậy, tín nhiệm bầu các đồng chí vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội.

Nhấn mạnh Đại hội giao trọng trách hết sức lớn lao nhưng cũng vô cùng vinh dự, Ban Chấp hành Trung ương khoá mới xin hứa trước Đại hội, trước toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, tập thể Ban Chấp hành Trung ương sẽ hết sức cố gắng ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ; tiếp nối, kế thừa truyền thống, thành quả cách mạng đã đạt được, cùng toàn Đảng, toàn dân phát huy truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng, của Dân tộc ta, thống nhất tư tưởng hành động, luôn luôn rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, đáp ứng lòng mong đợi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

“Vinh dự càng cao thì trách nhiệm càng lớn, nhất là nhiệm vụ sắp tới như Văn kiện đã nêu có nhiều thuận lợi, thời cơ nhưng cũng muôn vàn khó khăn, thử thách, có điều không lường trước được. Do đó tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, cao ngạo; càng phải khiêm tốn học tập, làm mọi công việc xứng đáng tín cậy của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Cũng trong phiên bế mạc, ông Lê Minh Hưng – Trưởng Đoàn Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng Việt Nam.

100% đại biểu đồng ý thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc Đại hội XIII của Đảng./.

Ngọc Thành - Hoàng Lê - Trọng Phú/VOV.VN
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top