Thông cáo báo chí: Về việc ban hành Thông tư quy định về quản lý thuê bao di động trả trước

Thứ tư, 18/04/2012 12:30

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009, Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông, thực hiện Đề án Quản lý thuê bao di động trả trước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT ngày 13/04/2012 quy định về quản lý thuê bao di động trả trước. Nội dung chính như sau:

img

Ảnh: nguồn Internet

- Thông tư này quy định về quản lý thuê bao di động trả trước bao gồm hoạt động đăng ký, lưu giữ và sử dụng các thông tin thuê bao và số thuê bao của cá nhân, người đứng tên đại diện cho cơ quan, tổ chức sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất trả trước.

- Áp dụng cho các đối tượng: Cơ quan hành chính nhà nước các cấp có liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý và sử dụng dịch vụ di động trả trước; Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động; Đại lý phân phối SIM thuê bao; Chủ điểm đăng ký thông tin thuê bao;  Chủ thuê bao di động trả trước.

-  Cấm mua bán, lưu thông trên thị trường SIM đã được kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước khi chưa đăng ký thông tin thuê bao theo quy định hoặc đăng ký thông tin thuê bao không theo quy định; Cấm mua bán, lưu thông, sử dụng SIM đa năng để đăng ký thông tin thuê bao, thiết bị có chức năng kích hoạt SIM thuê bao không cần phải bẻ SIM.

- Quy định cụ thể về thủ tục đăng ký thông tin thuê bao bao gồm các yêu cầu: chủ thuê bao phải đến đăng ký trực tiếp tại điểm đăng ký thông tin thuê bao để cung cấp số thuê bao, xuất trình chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) đối với người có quốc tịch Việt Nam, hộ chiếu đang còn thời hạn sử dụng đối với người có quốc tịch nước ngoài, giấy giới thiệu cùng với bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập của cơ quan, tổ chức đối với người đại diện cho cơ quan, tổ chức cho nhân viên hoặc chủ điểm đăng ký thông tin thuê bao; điền thông tin đăng ký vào “Bản khai thông tin thuê bao di động trả trước” theo mẫu thống nhất do doanh nghiệp ban hành.

Khi tiếp nhận đăng ký thông tin thuê bao, nhân viên giao dịch phải yêu cầu chủ thuê bao cung cấp bản sao chứng minh nhân dân, hộ chiếu để lưu giữ, bản gốc để đối chiếu; sao (photocopy) hoặc quét (scan) lại chứng minh nhân dân, hộ chiếu; kiểm tra và đối chiếu với thông tin trong “Bản khai thông tin thuê bao di động trả trước”. Trong trường hợp phát hiện bản khai thông tin thuê bao không đúng với chứng minh nhân dân, hộ chiếu xuất trình; hoặc chứng minh nhân dân, hộ chiếu không hợp lệ thì nhân viên giao dịch không được chấp nhận thông tin đăng ký và phải thông báo cho chủ thuê bao biết.

- Quy định về Điểm đăng ký thông tin thuê bao phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về pháp lý, điều kiện tối thiểu về địa điểm và nhân viên giao dịch, điều kiện tối thiểu về trang thiết bị. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động chỉ được ký hợp đồng ủy quyền tiếp nhận đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước đối với cá nhân, doanh nghiệp có đầy đủ các điều kiện theo quy định đối với Điểm đăng ký thông tin thuê bao.

- Để đảm bảo việc sử dụng hiệu quả kho số di động chủ thuê bao bắt đầu sử dụng dịch vụ di động trả trước chậm nhất 72 giờ kể từ khi hoàn thành đăng ký thông tin thuê bao tại điểm đăng ký thông tin thuê bao nếu không kích hoạt sử dụng dịch vụ thì thông tin thuê bao đã đăng ký sẽ bị hủy. Chủ thuê bao muốn sử dụng dịch vụ phải làm thủ tục như đối với thuê bao mới.
- Chủ thuê bao có thể tự kiểm tra thông tin thuê bao của mình dưới hai hình thức: truy nhập vào Website của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động hoặc gửi tin nhắn theo cú pháp TTTB gửi 1414.

- Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động có trách nhiệm đầu tư xây dựng hệ thống kỹ thuật, cơ sở dữ liệu để thu thập, lưu giữ, quản lý thông tin thuê bao. Tổ chức và phối hợp triển khai việc kết nối cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao với cơ sở dữ liệu của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về viễn thông và an ninh quốc gia.

Mục tiêu của việc ban hành Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT là nhằm phát triển lành mạnh, bền vững thị trường viễn thông di động Việt Nam, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội và an ninh trật tự xã hội, quốc phòng của đất nước. Việc tổ chức thực hiện tốt Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT sẽ hạn chế đựợc sự tăng trưởng nóng trong phát triển thuê bao, đảm bảo tính chính xác của thông tin thuê bao di động trả trước, hạn chế được được việc lợi dụng dịch vụ di động trả trước vào các hoạt động gây an ninh và trật tự xã hội; tăng cường hiệu quả việc sử dụng kho số thuê bao di động; tăng cường độ chính xác, tin cậy của thông tin thuê bao; chấm dứt việc mua bán, lưu thông các SIM trả trước đã kích hoạt sẵn khi chưa đăng ký thông tin thuê bao hoặc đăng ký thông tin không theo quy định; chấm dứt việc sử dụng SIM đa năng để đăng ký thông tin thuê bao; các điểm đăng ký thông tin thuê bao phải đáp ứng đủ các điều kiện về pháp lý, địa điểm mặt bằng và trang thiết bị tối thiểu; quy định rõ quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động, đại lý phân phối SIM thuê bao, chủ điểm đăng ký thông tin thuê bao, chủ thuê bao di động trả trước trong hoạt động đăng ký, lưu giữ và sử dụng các thông tin thuê bao di động trả trước nhằm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2012 và thay thế cho Thông tư số 22/2009/TT-BTTTT ngày 24 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy định quản lý thuê bao di động trả trước./.

Bộ TT&TT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top